Blog Image

Vår Visjon:

Møtekampanje i Minsk i Hviterussland!

VÅR VISJON Posted on Mon, June 03, 2019 12:16:58

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Perm i Russland.

Vi ser med glede og forventning frem til møtene i Minsk i Hviterussland fra den 7.-10. juni 2019 ( Pinsen ). Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjen i Minsk så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.En ny menighet så dagens lys i Trebinje i Bosnia-Herzegovina!

VÅR VISJON Posted on Wed, April 17, 2019 18:24:11

På bildet : Byen Trebinje i Bosnia-Herzegovina.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia-Herzegovina i fra 4.-7. april 2019.

Pastor Damir Sicko Alic, som til daglig er pastor i The Word of Life Church i Zagreb, har hovedansvaret for et nettverk bestående av til sammen 11 menigheter. De har en visjon om å starte flere menigheter både i Kroatia og i Bosnia- Herzegovina. På grunnlag av denne relasjonen, ble evangelist Asbjørn Skjortnes invitert til å forkynne evangeliet i Trebinje.

Trebinje er en by som ligger ved elven Tebisnjica i landskapet Herzegovina, helt sør i Bosnia- Herzegovina. Det bor omkring 30 000 mennesker i denne byen. Den ligger 28 kilometer fra Dubrovnik. Det fantes ingen evangelisk menighet i byen, derfor var det viktig å etablere en menighet der.

Evangeliet er Guds kraft.

På bildet over : Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Trebinje.


Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen var Romerbrevet Kapittel 1. vers 16. -17. : ” For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro og til tro , som det står skrevet : Den som er rettferdig av tro skal leve.”

I evangeliet åpenbarer Gud sin rettferdighet av tro, ikke av gjerninger. For den rettferdige av tro skal leve.

Evangeliet betyr de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset. Han hang på korset som vår stedfortreder. Jesus tok vår plass , slik at vi skulle slippe å bli dømt for våre synder, men bli frelst.

Mange bruker hele sitt liv til å be om kraft, men evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Begrepet frelse er på gresk sozo, som betyr utfri, bevare, redde fra fare, helbrede og gi oss liv. Frelse omfatter hele menneskelivet med alle dets aspekter.

Jesaja 53. 1. sier :” Hvem trodde det budskapet vi hørte ? For hvem ble Herrens arm åpenbart? “

Herrens arm er Herrens kraft og den vil bli åpenbart for hver den som tror budskapet. Hvilket budskap skal vi tro på?

Jesaja 53. vers 4-5 sier: ” Sannelig det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom!”

De gode nyheter er at Jesus tok våre overtredelser og synder slik at vi kunne ta imot tilgivelse og rettferdighetens gave. Og at Jesus tok våre sykdommer og smerter så vi kynne ta imot legedom og helse. Tro evangeliet, at alt er ferdig!

I alle møtene inspirerte Asbjørn til å nå nye mennesker med evangeliet, slik at flere menigheter kan bli etablert.

I alle møtene ble mennesker frelst og helbredet.

På bildet : Mange kom med stor forventning til møtene.

På bildet : Et nyfrelst eldre ektepar!

Kvinnen på bildet vitnet begeistret om at hun etter forbønnen ble momentant helbredet fra lidelser med sterke smerter i rygg og ben i over 20 år.

Møtehelgen ble avsluttet i The Word of Life Church i Dubrovnik i Kroatia der Neno og Jelica Stankovic er pastorpar. Det var de som arrangerte møtene i Trebinje i Bosnia- Herzegovina. Guds store kjærlighet ble åpenbart i alle møtene. Dette resulterte i at flere mennesker omvendte seg til Herren og mottok Ham som sin personlige frelser og Herre og syke vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

Herren bygger sin menighet og Guds rike går frem med kraft i Kroatia og Bosnia- Herzegovina. Vi er så takknemlige for at en ny menighet så dagens lys i Trebinje i Bosnia- Herzegovina denne helgen!

Misjonsturer fremover :

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia og i pinsen 2019 vil vi også ha møter i Minsk i Hviterussland. Be sammen med oss at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. At Guds rike har rikelig fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din trofaste økonomiske støtte og dine forbønner!

Vi ønsker alle våre misjonsvenner en velsignet påskehøytid!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøtekampanjer i Trebinja i Bosnia-Hercegovina og Dubrovnik i Kroatia fra den 4.-7. april 2019.

VÅR VISJON Posted on Tue, March 19, 2019 10:43:55

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Zagreb i Kroatia.

Vi ser med stor forventning frem til møtekampanjene i Trebinja i Bosnia-Hercegovina og Dubrovnik i Kroatia fra den 4.-7. april 2019. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene i Trebinja og Dubrovnik så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.Sterke førjulsmøter i Frelsesarmeen i Riga og Jelgava i Latvia!

VÅR VISJON Posted on Mon, December 31, 2018 10:50:03

På bildet: Andrejs og Irina Konovalovs som er offiserer og ledere for frelsesarmeens arbeid i Riga og Jelgava i Latvia og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Tradisjonen tro var evangelist Asbjørn Skjortnes invitert til å forkynne evangeliet i Frelsesarmeen i Latvia i førjulstiden. Han besøkte Riga og Jelgava fra 15.-16. desember 2018. Andrejs og Irina Konovalovs er offiserer og ledere for Frelsesarmeens arbeid i Riga og Jelgava i Latvia. Som kjent er deres parole: « Soap, soup and salvation». Arbeidet er preget av et stort hjerte for de utslåtte. De når hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.

Lokalene både i Riga og Jelgava var fylt opp av hjemløse og utslåtte. Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse var juleevangeliet uti fra Lukas 2:8-12 at evangeliet ikke er en stor vrede, men en stor glede for hele folket, at en frelser er født i Davids by. Alle mennesker er inkludert i denne frelsen som mottas av nåde ved tro.

Responsen i møtene har vært overveldende.

På bildene: Lokalene var fylt opp av hjemløse og utslåtte i Riga og Jelgava.

Responsen i møtene har vært overveldende. Omkring 120 rusmisbrukere og hjemløse har omvendt seg til Herren i disse møtene. I møtene vitnet også flere mennesker om helbredelser fra forskjellige sykdommer og lidelser.

Kvinnen på bildet (over) ble helbredet fra smerter i knær og rygg, som hun hadde vært plaget av i flere år. Etter forbønnen forsvant alle plagene.

Den kvinnelige Frelsesarmesoldaten på bildet (over) opplevde et sterkt mirakel. På grunn av en fall ulykke hvor hun brakk høyre håndledd, hadde hun ikke bevegelighet i høyre hånd på flere år. Etter forbønnen for de syke, ble håndleddet fullstendig legt, alle smertene forsvant og bevegeligheten kom tilbake.

Kristi medfølelse og kjærlighet ble åpenbart til frelse og helbredelse for mange mennesker og vi sitter igjen med en stor takk til Jesus for Hans uendelige trofasthet og nåde.

På bildet : Andrejs Konovalovs og Asbjørn Skjortnes sammen med Jelena Veselova, som er den lokale lederen for Frelsesarmeen i Jelgava.


Møtene fremover:

Asbjørn fortsetter sine misjonsreiser i 2019 til Latvia og Kroatia.

Be om en fortsatt stor innhøstning slik at menighetene kan vokse og Guds rike ha stor fremgang.

Takk for all økonomisk støtte og forbønn.

Vi ønsker alle våre kjære trofaste støttepartnere et velsignet nytt år!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMange opplevde Guds kjærlighet og nåde til frelse og helbredelse i møtene i Dubrovnik og Split i Kroatia!

VÅR VISJON Posted on Sat, November 24, 2018 15:03:41

På bildet: Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Dubrovnik.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte The Word of Life Church i Dubrovnik, Kroatia fra 1.-2. november 2018. Asbjørn var invitert til å ha evangeliske møter disse dagene.

Pastorparet i menigheten er Neno og Jelica Stankovic. Menigheten har et flott og fungerende barne- og ungdomsarbeid og en sterk visjon om å nå ikke troende med evangeliet og å plante flere menigheter i Dalmatia. Dette kjenner vi en stor glede over å være en del av.

Dubrovnik er en vakker, gammel by på kysten av Adriaterhavet i Dalmatia, Kroatia. Byen ble grunnlagt i 639 og kalles ofte for Adriaterhavets perle. Den er regnet som en av de vakreste og best bevarte byene i Middelhavsområdet. Under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia fra 1991 til 1999 ble Dubrovnik utsatt for et voldsomt bombardement. Dette skadet store deler av gamlebyen, til tross for at denne var helt uten militær betydning. Gamlebyen er i ettertid rehabilitert.

Krigen blir sett på som den blodigste i Europa siden andre verdenskrig og resulterte i totalt 300 000 døde og millioner av flyktninger. Det var også de første konfliktene siden andre verdenskrig som ble formelt omtalt som folkemord.

Etter denne krigen som etterlot seg så mange ofre, er det fortsatt et stort behov for tilgivelse, kjærlighet og legedom både til sjel og kropp.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse disse dagene, var Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter (Forkynnerne 3.11).

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

På bildet: Pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church i Split og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Deretter reiset Asbjørn videre til Split i Kroatia fra 3.-4. november 2018. Han var invitert av pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church til å ha evangeliske møter denne helgen.

Det var i det samme området, Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2. Timoteus 4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første leder for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Split.

Asbjørn forkynte om hva evangeliet er:

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen, var at Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Asbjørn forkynte ut i fra Rom 1:16: «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror…»

Evangeliet betyr de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset. Han hang på korset som vår stedfortreder. Jesus tok vår plass, slik at vi skulle slippe å bli dømt for våre synder men bli frelst.

Evangeliet er Guds kraft. Mange bruker hele sitt liv til å be om kraft. De gode nyhetene er at evangeliet er allerede Guds kraft til enhver som hører det. Du trenger ikke å be om kraft, ta imot de gode nyhetene og du har mottatt kraften. Kraften er i evangeliet. Vi tror på Den Hellige Ånds kraft, men Guds kraft forløses når vi forkynner evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til frelse og helbredelse akkurat nå!

Evangeliet er Guds kraft til enhver som tror! Jesaja 53.1.sier: «Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart?»

Herrens arm er Herrenes kraft og den vil bli åpenbart for hver den som tror budskapet. Hvilket budskap skal vi tro på?

Jesaja 53. vers 4-5 sier: «Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

De gode nyheter er at Jesus tok våre overtredelser og synder slik at vi kunne ta imot tilgivelse og rettferdighetens gave. Og at Jesus tok våre sykdommer og smerter så vi kunne ta imot legedom og helse. Tro evangeliet!

Uti fra Guds Ord, vil Herren gi mennesker både et åndelig og et fysisk mirakel; tilgivelse for synd og helbredelse for fysiske sykdommer. Asbjørn avsluttet med at på korset tok Jesus både våre synder og våre sykdommer på seg, for at vi skulle ta imot tilgivelse for synd og helbredelse for sykdommer. Slik Peter sier i 1.Pet. 2.24: «Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten- ved Hans sår ble dere legt.»

På bildene: Mange kom med tro og forventning til møtene.

Mennesker omvendte seg til Herren i møtene og syke vitnet om momentane helbredelser.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Churches i Dubrovnik og Split i Kroatia. Som et resultat gav flere mennesker seg til kjenne at de ville omvende seg å ta imot Jesus Kristus som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Herren bygger sin menighet og Guds rike går frem med kraft i Kroatia!

På bildet: Mange syke ble helbredet under møtene.

Kvinnen på bildet (se over) ble helbredet fra ryggplager. Hun hadde vært plaget med smerter i lang tid. Etter forbønnen kunne hun bøye seg og opplevde at alle smertene var borte.
Mannen på bildet (se over) hadde hatt sterke smerter i hele kroppen i flere år. Etter forbønnen kunne han bøye ryggen og bevege seg fritt uten stivhet og smerter.

Misjonsturer fremover:

I desember fra 14.-16.desember reiser Asbjørn til Frelsesarmeen i Riga, Latvia for å ha førjulsmøter for de hjemløse og utslåtte.

Asbjørn og Gunlaug vil også fortsette sine misjonsturer til Latvia og Kroatia i 2019.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen.

Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøtekampanjer i Dubrovnik og Split i Kroatia!

VÅR VISJON Posted on Mon, October 08, 2018 13:43:10

Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under sine vinger ( Malaki 4:2 ).


Vi ser med stor forventning frem til møtene i Dubrovnik og Split i Kroatia fra den 1.-4. november 2018. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene i Dubrovnik og Split så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.Riga og Iecava i Latvia fikk oppleve Guds herlighet!

VÅR VISJON Posted on Thu, September 06, 2018 18:06:52

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Living Streams Church i Iecava.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Latvia fra 17.-19. august 2018. Han besøkte to avdelinger i Frelsesarmeen i Riga hvor Andrejs og Irina Konovalovs er offiserer og ledere. I tillegg er de også ledere for Frelsesarmeen i Jelgava.

Som kjent er Frelsesarmeens parole: «Soap, soup and salvation». De står i et fantastisk arbeid som når mange hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere.

I tillegg besøkte Asbjørn denne gangen menigheten The Living Streams Church i Iecava, Latvia. Her er Raivo og Lasma Sastakovics pastorpar. Menigheten driver også et flott barne- og ungdomsarbeide og har en visjon om å plante flere nye menigheter i området. De driver også et misjonsarbeide i Hvite Russland. Møtene var preget av stor frihet og herlig lovsang.

Guds store kjærlighetsplan.

Fokuset i forkynnelsen denne weekenden var Guds store kjærlighetsplan. Evangelist Asbjørn Skjortnes var invitert for å forkynne de gode nyheter, evangeliet om Jesus Kristus. Fokuset i forkynnelsen var uti fra Efeserne 2.10 om Guds store kjærlighetsplan. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud har vi også en åndelig lengsel etter Ham.

Evigheten er nedlagt i menneskenes hjerter (Forkynneren 3.11). Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på syndeproblemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

Etter at Asbjørn hadde forkynt om Guds kjærlighetsplan, inviterte han mennesker til å ta imot Jesus Kristus som sin frelser og Herre og deretter bad han for de syke. Flere aksepterte Jesus som sin Frelser og Herre og syke vitnet om momentane helbredelser fra forskjellige sykdommer og plager. Vi tror at evangeliets lys vil fortsette å komme til mange hjem og hjerter i Latvia.

Møtene var preget av en stor hunger etter evangeliet, som resulterte i at omkring 140 mennesker omvendte seg og sa ja til Jesus Kristus som sin personlige frelser i løpet av denne helgen. I alle møtene vitnet syke mennesker om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

En av vitnesbyrdene vi ønsker å løfte frem er en kvinne som kom gledesstrålende og vitnet om at hun hadde blitt kvitt alle smertene i rygg, nakke og ben, som hun hadde vært plaget med konstant i mer enn 5 år. Dette vitnesbyrdet berørte sterkt alles hjerter (se bildet over).

På bildet: Kvinnen opplevde at ryggen rettet seg opp og smertene forsvant etter forbønn, slik at hun kunne gå fint uten krykker.

På bildet: Det ble også arrangert friluftsmøte i Iecava, flere gav seg til kjenne at de ville ta imot Jesus som sin personlige frelser. Asbjørn bad også for syke i parken og syke vitnet om momentane helbredelser.

I tillegg til at Asbjørn reiser Norge rundt med møter for Evangeliesenteret, vil han fortsette sine misjonsreiser til Kroatia og Latvia.

Be om en fortsatt rik innhøstning slik at menighetene kan vokse og Guds rike ha stor fremgang.

Takk for all økonomisk støtte og forbønn.

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøter i Riga og Iecava i Latvia!

VÅR VISJON Posted on Wed, August 08, 2018 13:15:17

Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under sine vinger ( Malaki 4:2 ).

Vi ser med stor forventning frem til møtene i Riga og Iecava i Latvia fra den 17.-19. august 2018. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene i Riga og Iecava så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.« PreviousNext »