Blog Image

Vår Visjon:

Møtekampanjer i Trebinja i Bosnia-Hercegovina og Dubrovnik i Kroatia fra den 4.-7. april 2019.

VÅR VISJON Posted on Tue, March 19, 2019 10:43:55

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Zagreb i Kroatia.

Vi ser med stor forventning frem til møtekampanjene i Trebinja i Bosnia-Hercegovina og Dubrovnik i Kroatia fra den 4.-7. april 2019. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene i Trebinja og Dubrovnik så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.Sterke førjulsmøter i Frelsesarmeen i Riga og Jelgava i Latvia!

VÅR VISJON Posted on Mon, December 31, 2018 10:50:03

På bildet: Andrejs og Irina Konovalovs som er offiserer og ledere for frelsesarmeens arbeid i Riga og Jelgava i Latvia og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Tradisjonen tro var evangelist Asbjørn Skjortnes invitert til å forkynne evangeliet i Frelsesarmeen i Latvia i førjulstiden. Han besøkte Riga og Jelgava fra 15.-16. desember 2018. Andrejs og Irina Konovalovs er offiserer og ledere for Frelsesarmeens arbeid i Riga og Jelgava i Latvia. Som kjent er deres parole: « Soap, soup and salvation». Arbeidet er preget av et stort hjerte for de utslåtte. De når hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.

Lokalene både i Riga og Jelgava var fylt opp av hjemløse og utslåtte. Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse var juleevangeliet uti fra Lukas 2:8-12 at evangeliet ikke er en stor vrede, men en stor glede for hele folket, at en frelser er født i Davids by. Alle mennesker er inkludert i denne frelsen som mottas av nåde ved tro.

Responsen i møtene har vært overveldende.

På bildene: Lokalene var fylt opp av hjemløse og utslåtte i Riga og Jelgava.

Responsen i møtene har vært overveldende. Omkring 120 rusmisbrukere og hjemløse har omvendt seg til Herren i disse møtene. I møtene vitnet også flere mennesker om helbredelser fra forskjellige sykdommer og lidelser.

Kvinnen på bildet (over) ble helbredet fra smerter i knær og rygg, som hun hadde vært plaget av i flere år. Etter forbønnen forsvant alle plagene.

Den kvinnelige Frelsesarmesoldaten på bildet (over) opplevde et sterkt mirakel. På grunn av en fall ulykke hvor hun brakk høyre håndledd, hadde hun ikke bevegelighet i høyre hånd på flere år. Etter forbønnen for de syke, ble håndleddet fullstendig legt, alle smertene forsvant og bevegeligheten kom tilbake.

Kristi medfølelse og kjærlighet ble åpenbart til frelse og helbredelse for mange mennesker og vi sitter igjen med en stor takk til Jesus for Hans uendelige trofasthet og nåde.

På bildet : Andrejs Konovalovs og Asbjørn Skjortnes sammen med Jelena Veselova, som er den lokale lederen for Frelsesarmeen i Jelgava.


Møtene fremover:

Asbjørn fortsetter sine misjonsreiser i 2019 til Latvia og Kroatia.

Be om en fortsatt stor innhøstning slik at menighetene kan vokse og Guds rike ha stor fremgang.

Takk for all økonomisk støtte og forbønn.

Vi ønsker alle våre kjære trofaste støttepartnere et velsignet nytt år!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMange opplevde Guds kjærlighet og nåde til frelse og helbredelse i møtene i Dubrovnik og Split i Kroatia!

VÅR VISJON Posted on Sat, November 24, 2018 15:03:41

På bildet: Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Dubrovnik.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte The Word of Life Church i Dubrovnik, Kroatia fra 1.-2. november 2018. Asbjørn var invitert til å ha evangeliske møter disse dagene.

Pastorparet i menigheten er Neno og Jelica Stankovic. Menigheten har et flott og fungerende barne- og ungdomsarbeid og en sterk visjon om å nå ikke troende med evangeliet og å plante flere menigheter i Dalmatia. Dette kjenner vi en stor glede over å være en del av.

Dubrovnik er en vakker, gammel by på kysten av Adriaterhavet i Dalmatia, Kroatia. Byen ble grunnlagt i 639 og kalles ofte for Adriaterhavets perle. Den er regnet som en av de vakreste og best bevarte byene i Middelhavsområdet. Under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia fra 1991 til 1999 ble Dubrovnik utsatt for et voldsomt bombardement. Dette skadet store deler av gamlebyen, til tross for at denne var helt uten militær betydning. Gamlebyen er i ettertid rehabilitert.

Krigen blir sett på som den blodigste i Europa siden andre verdenskrig og resulterte i totalt 300 000 døde og millioner av flyktninger. Det var også de første konfliktene siden andre verdenskrig som ble formelt omtalt som folkemord.

Etter denne krigen som etterlot seg så mange ofre, er det fortsatt et stort behov for tilgivelse, kjærlighet og legedom både til sjel og kropp.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse disse dagene, var Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter (Forkynnerne 3.11).

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

På bildet: Pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church i Split og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Deretter reiset Asbjørn videre til Split i Kroatia fra 3.-4. november 2018. Han var invitert av pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church til å ha evangeliske møter denne helgen.

Det var i det samme området, Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2. Timoteus 4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første leder for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Split.

Asbjørn forkynte om hva evangeliet er:

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen, var at Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Asbjørn forkynte ut i fra Rom 1:16: «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror…»

Evangeliet betyr de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset. Han hang på korset som vår stedfortreder. Jesus tok vår plass, slik at vi skulle slippe å bli dømt for våre synder men bli frelst.

Evangeliet er Guds kraft. Mange bruker hele sitt liv til å be om kraft. De gode nyhetene er at evangeliet er allerede Guds kraft til enhver som hører det. Du trenger ikke å be om kraft, ta imot de gode nyhetene og du har mottatt kraften. Kraften er i evangeliet. Vi tror på Den Hellige Ånds kraft, men Guds kraft forløses når vi forkynner evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til frelse og helbredelse akkurat nå!

Evangeliet er Guds kraft til enhver som tror! Jesaja 53.1.sier: «Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart?»

Herrens arm er Herrenes kraft og den vil bli åpenbart for hver den som tror budskapet. Hvilket budskap skal vi tro på?

Jesaja 53. vers 4-5 sier: «Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

De gode nyheter er at Jesus tok våre overtredelser og synder slik at vi kunne ta imot tilgivelse og rettferdighetens gave. Og at Jesus tok våre sykdommer og smerter så vi kunne ta imot legedom og helse. Tro evangeliet!

Uti fra Guds Ord, vil Herren gi mennesker både et åndelig og et fysisk mirakel; tilgivelse for synd og helbredelse for fysiske sykdommer. Asbjørn avsluttet med at på korset tok Jesus både våre synder og våre sykdommer på seg, for at vi skulle ta imot tilgivelse for synd og helbredelse for sykdommer. Slik Peter sier i 1.Pet. 2.24: «Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten- ved Hans sår ble dere legt.»

På bildene: Mange kom med tro og forventning til møtene.

Mennesker omvendte seg til Herren i møtene og syke vitnet om momentane helbredelser.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Churches i Dubrovnik og Split i Kroatia. Som et resultat gav flere mennesker seg til kjenne at de ville omvende seg å ta imot Jesus Kristus som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Herren bygger sin menighet og Guds rike går frem med kraft i Kroatia!

På bildet: Mange syke ble helbredet under møtene.

Kvinnen på bildet (se over) ble helbredet fra ryggplager. Hun hadde vært plaget med smerter i lang tid. Etter forbønnen kunne hun bøye seg og opplevde at alle smertene var borte.
Mannen på bildet (se over) hadde hatt sterke smerter i hele kroppen i flere år. Etter forbønnen kunne han bøye ryggen og bevege seg fritt uten stivhet og smerter.

Misjonsturer fremover:

I desember fra 14.-16.desember reiser Asbjørn til Frelsesarmeen i Riga, Latvia for å ha førjulsmøter for de hjemløse og utslåtte.

Asbjørn og Gunlaug vil også fortsette sine misjonsturer til Latvia og Kroatia i 2019.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen.

Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøtekampanjer i Dubrovnik og Split i Kroatia!

VÅR VISJON Posted on Mon, October 08, 2018 13:43:10

Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under sine vinger ( Malaki 4:2 ).


Vi ser med stor forventning frem til møtene i Dubrovnik og Split i Kroatia fra den 1.-4. november 2018. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene i Dubrovnik og Split så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.Riga og Iecava i Latvia fikk oppleve Guds herlighet!

VÅR VISJON Posted on Thu, September 06, 2018 18:06:52

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Living Streams Church i Iecava.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Latvia fra 17.-19. august 2018. Han besøkte to avdelinger i Frelsesarmeen i Riga hvor Andrejs og Irina Konovalovs er offiserer og ledere. I tillegg er de også ledere for Frelsesarmeen i Jelgava.

Som kjent er Frelsesarmeens parole: «Soap, soup and salvation». De står i et fantastisk arbeid som når mange hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere.

I tillegg besøkte Asbjørn denne gangen menigheten The Living Streams Church i Iecava, Latvia. Her er Raivo og Lasma Sastakovics pastorpar. Menigheten driver også et flott barne- og ungdomsarbeide og har en visjon om å plante flere nye menigheter i området. De driver også et misjonsarbeide i Hvite Russland. Møtene var preget av stor frihet og herlig lovsang.

Guds store kjærlighetsplan.

Fokuset i forkynnelsen denne weekenden var Guds store kjærlighetsplan. Evangelist Asbjørn Skjortnes var invitert for å forkynne de gode nyheter, evangeliet om Jesus Kristus. Fokuset i forkynnelsen var uti fra Efeserne 2.10 om Guds store kjærlighetsplan. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud har vi også en åndelig lengsel etter Ham.

Evigheten er nedlagt i menneskenes hjerter (Forkynneren 3.11). Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på syndeproblemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

Etter at Asbjørn hadde forkynt om Guds kjærlighetsplan, inviterte han mennesker til å ta imot Jesus Kristus som sin frelser og Herre og deretter bad han for de syke. Flere aksepterte Jesus som sin Frelser og Herre og syke vitnet om momentane helbredelser fra forskjellige sykdommer og plager. Vi tror at evangeliets lys vil fortsette å komme til mange hjem og hjerter i Latvia.

Møtene var preget av en stor hunger etter evangeliet, som resulterte i at omkring 140 mennesker omvendte seg og sa ja til Jesus Kristus som sin personlige frelser i løpet av denne helgen. I alle møtene vitnet syke mennesker om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

En av vitnesbyrdene vi ønsker å løfte frem er en kvinne som kom gledesstrålende og vitnet om at hun hadde blitt kvitt alle smertene i rygg, nakke og ben, som hun hadde vært plaget med konstant i mer enn 5 år. Dette vitnesbyrdet berørte sterkt alles hjerter (se bildet over).

På bildet: Kvinnen opplevde at ryggen rettet seg opp og smertene forsvant etter forbønn, slik at hun kunne gå fint uten krykker.

På bildet: Det ble også arrangert friluftsmøte i Iecava, flere gav seg til kjenne at de ville ta imot Jesus som sin personlige frelser. Asbjørn bad også for syke i parken og syke vitnet om momentane helbredelser.

I tillegg til at Asbjørn reiser Norge rundt med møter for Evangeliesenteret, vil han fortsette sine misjonsreiser til Kroatia og Latvia.

Be om en fortsatt rik innhøstning slik at menighetene kan vokse og Guds rike ha stor fremgang.

Takk for all økonomisk støtte og forbønn.

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøter i Riga og Iecava i Latvia!

VÅR VISJON Posted on Wed, August 08, 2018 13:15:17

Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under sine vinger ( Malaki 4:2 ).

Vi ser med stor forventning frem til møtene i Riga og Iecava i Latvia fra den 17.-19. august 2018. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene i Riga og Iecava så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.“Life Festival” i Kroatia!

VÅR VISJON Posted on Tue, April 24, 2018 18:08:27

På bildene over: Det var herlig lovsang og mange kom med stor forventning til møtene.

Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynte på “Life Festival” i Kroatia fra 28. mars til 1. april. Festivalen ble holdt i “The Word of Life” menighetene i Bjelovar, Varazdin og Zagreb. I Bjelovar er Darko og Sanja Janzek pastorpar. I Varazdin og Zagreb er Damir Sico og Marija Alic pastorpar, i tillegg til at de har hovedoppsynet og ansvaret for til sammen 10 menigheter i Kroatia.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Bjelover.

Bjelovar.

I Bjelovar forkynte Asbjørn utifra Hebreerne 13.8. : “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.” Han forkynte enkelt og klart at det samme som Jesus gjorde i Bibelens dager, det vil Han gjøre for mennesker i dag. Jesus tilgav synd, helbredet de syke og løste de bundne. Etter forkynnelsen stadfestet Herren Ordet med de medfølgende tegn. På dette møtet kom en pastor fra Tyskland, som nå var på besøk hos sin familie i Bjelovar. Han hadde nedslitte hofter og store ryggplager og ventet på operasjon. Under forbønn for de syke, ble han momentant helbredet. Mange andre syke vitnet også om momentane helbredelser fra smerter i ben, rygg, nakke og hofter. Dette vakte stor begeistring og jubel til Herren.

I det neste møtet i Bjelovar forkynte Asbjørn utifra Lukas 2. 8-11 at evangeliet er en stor glede , som skal bli hele folket til del, at en Frelser er født. Og fra Ap. gj. 8.5-8 at når Filip kom ned til Samaria og forkynte Kristus, ble det en stor glede i hele byen. Folket ble ikke vrede når de hørte evangeliet forkynt, men de ble glade!
På grunn av de tegn og under som hadde skjedd i det første møtet, begynte ryktene å gå og flere nye kom. Deriblant kom en journalist fra den lokale pressen for å skrive om det som skjedde. I ettermøtet kom han frem sammen med flere andre og ble frelst. Dette resulterte i en meget positiv omtale i avisen!

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Varazdin.

Varazdin.

I Varazdin forkynte Asbjørn også fra Hebreerne 13.8. om at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. I tillegg delte Asbjørn sitt eget vitnesbyrd. Etter at mange hadde kommet frem på frelses invitasjonen, bad Asbjørn en felles bønn for de syke. Over hele salen rakte folk opp sine hender på at de var blitt helbredet. Flere kom også frem til plattformen og vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes underviste Guds Ord i Varazdin.

I det neste møtet i Varazdin underviste Asbjørn fra Lukas 2.8-11. at evangeliet er en stor glede, som skal bli hele folket til del. Og fra Ap.gj.8.5-8. at når Filip forkynte evangeliet i Samaria, ble det en stor glede i hele byen. Vår Gud er full av glede! Jesus representerer ikke noe religiøst system, men et liv som gir glede, kjærlighet og fred.
I møtene gav Asbjørn en del eksempler fra sitt eget liv og tjeneste for Herren. I India ble han helbredet fra Malaria etter å ha holdt fast på Guds Ord og løfter. I India var han også vitne til at mange blinde, døve og lamme ble helbredet.

Når vi mottar Jesus i våre liv, gir Han oss autoritet i Hans navn til å helbrede alle sykdommer og skrøpeligheter, fordi Han har allerede beseiret all sykdom og skrøpelighet på korset ( Jesaja 53.4-5).
Også i dette møtet kom mange mennesker frem på frelsesinvitasjonen og syke vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Jesus kom ikke for å dømme verden, men for å frelse! Jesus var synderes venn og Han tilgir og viser sin barmhjertighet og kjærlighet, som forvandler menneskers liv.

Zagreb.

På bildene: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Zagreb. Mange kom med stor forventning til møtene.

I Zagreb forkynte Asbjørn fra Hebreerne 13.8 at Jesus Kristus er i går og i dag , ja, til evig tid den samme. Han delte også sitt vitnesbyrd og fra sine misjonsreiser til India og Øst Europa.

På bildene: Mange kom frem på frelses invitasjonen og under fellesbønnen for de syke vitnet flere om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

Mange mennesker kom frem på frelses invitasjonen og under fellesbønnen for de syke vitnet mange om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. I alle møtene opplevde vi en troens Ånd og et sterkt nærvær fra Gud, slik at det var lett for mennesker å bli frelst og helbredet.

Vi takker Gud for at Hans store nåde og kjærlighet ble åpenbart for mange mennesker i Kroatia disse dagene. Herren bygger sin menighet og Guds rike går frem med kraft!
Asbjørn forkynte også om viktigheten av å starte nye menigheter i Kroatia, slik at flere mennesker blir nådd med evangeliet og blir involvert i fellesskapet.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes vil fortsette sine misjonsturer i Kroatia og Latvia. I tillegg er Asbjørn involvert i Evangeliesenteret sitt arbeide i Norge.

Takk for all forbønn og trofast økonomisk støtte! Må Herren velsigne dere rikelig tilbake igjen!

Vennlig hilsen
I Kristus for de unådde

Gunlaug og Asbjørn SkjortnesMøtekampanje i Zagreb i Kroatia!

VÅR VISJON Posted on Mon, February 12, 2018 10:59:20

Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under sine vinger ( Malaki 4:2 ).

Vi ser med stor forventning frem til møtene i Zagreb i Kroatia fra den 28. mars -2. april 2018. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjen i Zagreb så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.« PreviousNext »