På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Living Streams Church i Iecava.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Latvia fra 17.-19. august 2018. Han besøkte to avdelinger i Frelsesarmeen i Riga hvor Andrejs og Irina Konovalovs er offiserer og ledere. I tillegg er de også ledere for Frelsesarmeen i Jelgava.

Som kjent er Frelsesarmeens parole: «Soap, soup and salvation». De står i et fantastisk arbeid som når mange hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere.

I tillegg besøkte Asbjørn denne gangen menigheten The Living Streams Church i Iecava, Latvia. Her er Raivo og Lasma Sastakovics pastorpar. Menigheten driver også et flott barne- og ungdomsarbeide og har en visjon om å plante flere nye menigheter i området. De driver også et misjonsarbeide i Hvite Russland. Møtene var preget av stor frihet og herlig lovsang.

Guds store kjærlighetsplan.

Fokuset i forkynnelsen denne weekenden var Guds store kjærlighetsplan. Evangelist Asbjørn Skjortnes var invitert for å forkynne de gode nyheter, evangeliet om Jesus Kristus. Fokuset i forkynnelsen var uti fra Efeserne 2.10 om Guds store kjærlighetsplan. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud har vi også en åndelig lengsel etter Ham.

Evigheten er nedlagt i menneskenes hjerter (Forkynneren 3.11). Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på syndeproblemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

Etter at Asbjørn hadde forkynt om Guds kjærlighetsplan, inviterte han mennesker til å ta imot Jesus Kristus som sin frelser og Herre og deretter bad han for de syke. Flere aksepterte Jesus som sin Frelser og Herre og syke vitnet om momentane helbredelser fra forskjellige sykdommer og plager. Vi tror at evangeliets lys vil fortsette å komme til mange hjem og hjerter i Latvia.

Møtene var preget av en stor hunger etter evangeliet, som resulterte i at omkring 140 mennesker omvendte seg og sa ja til Jesus Kristus som sin personlige frelser i løpet av denne helgen. I alle møtene vitnet syke mennesker om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

En av vitnesbyrdene vi ønsker å løfte frem er en kvinne som kom gledesstrålende og vitnet om at hun hadde blitt kvitt alle smertene i rygg, nakke og ben, som hun hadde vært plaget med konstant i mer enn 5 år. Dette vitnesbyrdet berørte sterkt alles hjerter (se bildet over).

På bildet: Kvinnen opplevde at ryggen rettet seg opp og smertene forsvant etter forbønn, slik at hun kunne gå fint uten krykker.

På bildet: Det ble også arrangert friluftsmøte i Iecava, flere gav seg til kjenne at de ville ta imot Jesus som sin personlige frelser. Asbjørn bad også for syke i parken og syke vitnet om momentane helbredelser.

I tillegg til at Asbjørn reiser Norge rundt med møter for Evangeliesenteret, vil han fortsette sine misjonsreiser til Kroatia og Latvia.

Be om en fortsatt rik innhøstning slik at menighetene kan vokse og Guds rike ha stor fremgang.

Takk for all økonomisk støtte og forbønn.

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes