Blog Image

Vår Visjon:

Guds kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i Split i Kroatia.

VÅR VISJON Posted on Sun, November 17, 2019 18:36:18

På bildet : Pastor Drago Zrno og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Split i Kroatia fra 1.-3. november 2019. Han var invitert av pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church til å ha evangeliske møter denne helgen. Det var i det samme området, Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2. Timoteus 4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første leder for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Split.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen, var om Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter.


På bildet : Asbjørn forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Split.

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Church i Split i Kroatia. I løpet av møtene denne helgen, omvendte flere seg og tok i mot Jesus som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

Kvinnen på bildet ble helbredet fra smerter i skulder, nakke og rygg, som hun hadde vært plaget med i flere år. Etter forbønnen vitnet hun gledesstrålende om at hun nå kunne bevege seg uten smerter og plager.

Kvinnen på bildet vitnet om momentan helbredelse fra store smerter i nakke og rygg, alle smertene forsvant momentant ved forbønnen.

Herren bygger sin menighet og evangeliet går frem med kraft i Kroatia. Vi er takknemlig til Herren for Hans store nåde og trofasthet!


Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug vil fortsette sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Polen, Latvia og Hviterussland i 2020.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen. Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesEvangeliets kraft ble åpenbart til mange menneskers frelse og helbredelse i Trebinje i Bosnia-Herzegovina og Dubrovnik i Kroatia.

VÅR VISJON Posted on Wed, October 09, 2019 20:59:27

På bildet : Gamlebyen i Trebinje i Bosnia-Herzegovina.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia- Herzegovina fra 4.-5. oktober 2019.
Hensikten med besøket var å undervise og fortsette og bygge den nyplantede mengiheten i Trebinje samt å se flere mennesker komme til tro.

Fredag 4.oktober forkynte Asbjørn ut i fra Hebreerne 13.8: “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja , til evig tid.” Det Jesus gjorde i Bibelens dager, gjør Han for mennesker i dag. Hvis du vil høre, tro og handle på Hans Ord, vil du oppleve de samme undre i dag fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Kristi barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet vil tilgi, helbrede og gjenopprette mennesker i dag.

På bildet : Asbjørn underviser i den nystartede menigheten The Word of Life Church i Trebinje.

Lørdag 5. oktober underviste Asbjørn om Guds store kjærlighetsplan ut i fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og velsignet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter ( Forkynnerne 3.11).

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengtet etter Gud. Menneskets hoved problem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.
På bildet: Mannen utstrålte glede og takknemlighet for at han var blitt helbredet for store rygglidelser, som han var plaget med i mange år.


På bildene: En blind mann fikk synet sitt ved forbønnen. Han ble helt forskrekket da han oppdaget at han kunne se klart.


Møte i The Word of Life Church i Dubrovnik i Kroatia søndag 6. oktober 2019.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes og pastor Neno Stankovic.

Møtehelgen ble avsluttet i The Word of Life Church i Dubrovnik der Neno og Jelicia Stankovic er pastorpar. Det var også de som arrangerte møtene i Trebinje.
Menigheten har et flott og fungerende barne- og ungdomsarbeid og en sterk visjon om å nå ikke troende med evangeliet og å plante flere menigheter. Dette kjenner vi en stor glede over å være en del av.

På bildet: Den vakre byen Dubrovnik, med Gamlebyen i bakgrunnen.

På bildet: Asbjørn forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Dubrovnik, Kroatia.

Søndag forkynte Asbjørn uti fra Apostlenes gjerninger 14:1-3, 7 og 20:24. Paulus og Barnabas forkynte slik at en stor mengde av både jøder og grekere kom til tro på Kristus. Hva var hemmeligheten?
Guds Ord sier at Herren vitnet om Sin nådes ord og lot tegn og under skje ved hendene deres. Videre står det at de forkynte evangeliet der. Evangeliet blir kalt Guds nådes ord. Paulus mottok en tjeneste fra Herren Jesus som var å vitne om Guds nådes evangelium . Uti fra disse versene underviste Asbjørn om at når vi klart og tydelig forkynner Guds nådes evangelium, så vil en stor mengde mennesker bli frelst og Herren vil stadfeste Sitt Ord ved at syke blir helbredet. Guds nådes evangelium er at Jesus har betalt prisen og gjort alt ferdig. Frelse, helbredelse, utfrielse og det mennesket trenger til fra Herren, blir mottatt gratis, som en fri gave.

På bildet: Herlig lovsang i møtene.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Churches i Trebinje i Bosnia- Herzegovina og Dubrovnik i Kroatia. I løpet av denne helgen har flere omvendt seg og tatt imot Jesus som sin personlige frelser og syke har vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Menighetene vokser og har blitt styrket i troen og Guds rike går frem med kraft.

På bildene : Mange kom til møtene med stor forventning til Herren.

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia- Herzegovina og Hviterussland.
Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. At Guds rike har fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde
Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøtekampanje i Trebinje i Bosnia-Hercegovina!

VÅR VISJON Posted on Mon, September 30, 2019 13:48:40


Vi ser med stor glede og forventning frem til møtene i Tribinje i Bosnia-Hercegovina fra den 3.-5. Oktober 2019 i samarbeid med lokale menigheter. Be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet ❤ Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det (Luk 19:10) Takk for all støtte og forbønn! 😊❤

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt ( Luk 16:9). Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjen! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjen så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Bankgiro: 2220 0850258

Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesGuds store nåde og kjærlighet ble åpenbart til mange menneskers frelse og helbredelse i Minsk i Hviterussland!

VÅR VISJON Posted on Thu, July 04, 2019 12:09:42

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Gethsemane Pentecostal Church.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Minsk i Hviterussland fra 6.-9. juni 2019. Til tross for at grunnloven i landet lover religionsfrihet, har Den hviterussiske- ortodokse kirke en helt spesiell priviligert stilling. Dette fører delvis til at annen religiøs virksomhet, som protestantisme og frie evangeliske menigheter blir diskriminert. Hviterussland har også vært plaget av antisemittisme. Det har vært vanskelig for misjonærer å operere i landet. Asbjørn opplevde også restriksjoner på forkynnelsen, men Gud gav visdom til å likevel formidle evangeliet på en enkel og troverdig måte.

På bildet: Asbjørn forkynner evangeliet i The Star of Bethlehem Church.

Først besøkte Asbjørn The Star of Bethlehem Church, som er en jødisk messiansk menighet i Minsk. Pastorpar er Vladimir og Svetlana Hasin. Det var en stor opplevelse og glede på fredag å bli invitert hjem til pastorparet og feire deres jødiske tradisjon Shabbat shalom. En sammenkomst med familie og venner med et godt jødisk måltid dagen før Sabbaten.

På bildene: Herlig lovsang i The Star of Bethlehem Church. Evangelist Asbjørn Skjortnes og pastor i The Star of Bethlehem Church Vladimir Hasin.

På lørdag, den jødiske Sabbaten, var det møte i The Star of Bethlehem Church. Møtet varte i mer enn fire timer og inneholdt herlig lovsang, dans og forkynnelse. Under møtet var det servering av kaker, juice , kaffe og snacks . Møtet var en stor gledesfest for Herrens åsyn.

På bildet : Asbjørn ber for syke i The Star of Bethlehem Church.

På bildet : Pastor Vitali Kudin og evangelist Asbjørn Skjortnes.

På søndag formiddag besøkte Asbjørn John The Baptist Church hvor Vitali og Kristina Kudin er pastorpar. Dette er en pinse karismatisk menighet, som ligger i utkanten av Minsk. Pastor Vitali har et veldig sterkt vitnesbyrd. Han var tidligere kriminell og satt i fengsel i flere år, men opplevde en radikal frelse. Menigheten har et rikt barnearbeid og de har også fokus på misjon og å plante nye menigheter.

På bildene : Herlig lovsang i Gethsemane Pentecostal Church. Mennesker kom med forventning til møtene.

Søndag kveld besøkte Asbjørn Gethsemane Pentecostal Church hvor Nikolai og Valentina Stasilevich er pastorpar. Pastor Nikolai har tidligere også vært biskop for alle de pinse karismatiske menighetene i Minsk, men har nå gått av med alders pensjon fra denne stillingen, men er fremdeles pastor. Dette var en tradisjonell menighet med veldig formelle rammer i Gudstjenesten, men et rikt menighetsliv med stort barne- og ungdomsarbeid.

Mange mennesker opplevde frelse og helbredelse i møtene i Minsk.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen var fra Hebreerne 13. 8. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Det Jesus gjorde i Bibelens dager, gjør Han for mennesker i dag. Hvis du vil høre, tro og handle på Hans Ord, vil du oppleve de samme undre i dag fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Kristi barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet vil tilgi, helbrede og gjenopprette mennesker i dag.

Videre forkynte Asbjørn ut i fra Matteus 1. 21: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder» og Johannes 3:17 «Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham» og Apostlenes gjerninger 2.21: «Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst».

Ut i fra disse versene forkynte Asbjørn hva det betyr å være frelst. Det betyr å bli født på nytt og bli et Guds barn. Da kommer du inn i Guds familie og blir Hans elskede sønn eller datter. Når du mottar Kristus ved troen, flytter Hans overflods liv inn i deg. Det er Hans frelsende, helbredende og kjærlighetsfulle liv. Midt i livets stormer kan du ha fred fra Gud og et gjenopprettet fellesskap med Herren på grunnlag av Kristi forsoning. Helbredelse tilhører også deg fordi det greske ordet for frelse i Bibelen er sozo; som betyr utfri, bevare, redde fra farer, helbrede og gi oss liv.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene. Som et resultat gav mer enn 250 mennesker seg til kjenne at de ville omvende seg og ta imot Jesus Kristus , som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager og menighetene ble styrket i troen. Herren bygger sin menighet i Hviterussland og Guds rike går frem.

Misjonsturer fremover:

Til høsten fortsetter Asbjørn sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia-Herzegovina og Hviterussland.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. Og at Guds rike har fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din trofaste økonomiske støtte og dine forbønner!

Vi ønsker alle våre misjonsvenner en fortsatt velsignet sommer!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøtekampanje i Minsk i Hviterussland!

VÅR VISJON Posted on Mon, June 03, 2019 12:16:58

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Perm i Russland.

Vi ser med glede og forventning frem til møtene i Minsk i Hviterussland fra den 7.-10. juni 2019 ( Pinsen ). Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjen i Minsk så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.En ny menighet så dagens lys i Trebinje i Bosnia-Herzegovina!

VÅR VISJON Posted on Wed, April 17, 2019 18:24:11

På bildet : Byen Trebinje i Bosnia-Herzegovina.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia-Herzegovina i fra 4.-7. april 2019.

Pastor Damir Sicko Alic, som til daglig er pastor i The Word of Life Church i Zagreb, har hovedansvaret for et nettverk bestående av til sammen 11 menigheter. De har en visjon om å starte flere menigheter både i Kroatia og i Bosnia- Herzegovina. På grunnlag av denne relasjonen, ble evangelist Asbjørn Skjortnes invitert til å forkynne evangeliet i Trebinje.

Trebinje er en by som ligger ved elven Tebisnjica i landskapet Herzegovina, helt sør i Bosnia- Herzegovina. Det bor omkring 30 000 mennesker i denne byen. Den ligger 28 kilometer fra Dubrovnik. Det fantes ingen evangelisk menighet i byen, derfor var det viktig å etablere en menighet der.

Evangeliet er Guds kraft.

På bildet over : Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Trebinje.


Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen var Romerbrevet Kapittel 1. vers 16. -17. : ” For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro og til tro , som det står skrevet : Den som er rettferdig av tro skal leve.”

I evangeliet åpenbarer Gud sin rettferdighet av tro, ikke av gjerninger. For den rettferdige av tro skal leve.

Evangeliet betyr de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset. Han hang på korset som vår stedfortreder. Jesus tok vår plass , slik at vi skulle slippe å bli dømt for våre synder, men bli frelst.

Mange bruker hele sitt liv til å be om kraft, men evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Begrepet frelse er på gresk sozo, som betyr utfri, bevare, redde fra fare, helbrede og gi oss liv. Frelse omfatter hele menneskelivet med alle dets aspekter.

Jesaja 53. 1. sier :” Hvem trodde det budskapet vi hørte ? For hvem ble Herrens arm åpenbart? “

Herrens arm er Herrens kraft og den vil bli åpenbart for hver den som tror budskapet. Hvilket budskap skal vi tro på?

Jesaja 53. vers 4-5 sier: ” Sannelig det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom!”

De gode nyheter er at Jesus tok våre overtredelser og synder slik at vi kunne ta imot tilgivelse og rettferdighetens gave. Og at Jesus tok våre sykdommer og smerter så vi kynne ta imot legedom og helse. Tro evangeliet, at alt er ferdig!

I alle møtene inspirerte Asbjørn til å nå nye mennesker med evangeliet, slik at flere menigheter kan bli etablert.

I alle møtene ble mennesker frelst og helbredet.

På bildet : Mange kom med stor forventning til møtene.

På bildet : Et nyfrelst eldre ektepar!

Kvinnen på bildet vitnet begeistret om at hun etter forbønnen ble momentant helbredet fra lidelser med sterke smerter i rygg og ben i over 20 år.

Møtehelgen ble avsluttet i The Word of Life Church i Dubrovnik i Kroatia der Neno og Jelica Stankovic er pastorpar. Det var de som arrangerte møtene i Trebinje i Bosnia- Herzegovina. Guds store kjærlighet ble åpenbart i alle møtene. Dette resulterte i at flere mennesker omvendte seg til Herren og mottok Ham som sin personlige frelser og Herre og syke vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

Herren bygger sin menighet og Guds rike går frem med kraft i Kroatia og Bosnia- Herzegovina. Vi er så takknemlige for at en ny menighet så dagens lys i Trebinje i Bosnia- Herzegovina denne helgen!

Misjonsturer fremover :

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia og i pinsen 2019 vil vi også ha møter i Minsk i Hviterussland. Be sammen med oss at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. At Guds rike har rikelig fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din trofaste økonomiske støtte og dine forbønner!

Vi ønsker alle våre misjonsvenner en velsignet påskehøytid!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøtekampanjer i Trebinja i Bosnia-Hercegovina og Dubrovnik i Kroatia fra den 4.-7. april 2019.

VÅR VISJON Posted on Tue, March 19, 2019 10:43:55

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Zagreb i Kroatia.

Vi ser med stor forventning frem til møtekampanjene i Trebinja i Bosnia-Hercegovina og Dubrovnik i Kroatia fra den 4.-7. april 2019. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene i Trebinja og Dubrovnik så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europa”


Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!
😊 ❤

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.Sterke førjulsmøter i Frelsesarmeen i Riga og Jelgava i Latvia!

VÅR VISJON Posted on Mon, December 31, 2018 10:50:03

På bildet: Andrejs og Irina Konovalovs som er offiserer og ledere for frelsesarmeens arbeid i Riga og Jelgava i Latvia og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Tradisjonen tro var evangelist Asbjørn Skjortnes invitert til å forkynne evangeliet i Frelsesarmeen i Latvia i førjulstiden. Han besøkte Riga og Jelgava fra 15.-16. desember 2018. Andrejs og Irina Konovalovs er offiserer og ledere for Frelsesarmeens arbeid i Riga og Jelgava i Latvia. Som kjent er deres parole: « Soap, soup and salvation». Arbeidet er preget av et stort hjerte for de utslåtte. De når hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.

Lokalene både i Riga og Jelgava var fylt opp av hjemløse og utslåtte. Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse var juleevangeliet uti fra Lukas 2:8-12 at evangeliet ikke er en stor vrede, men en stor glede for hele folket, at en frelser er født i Davids by. Alle mennesker er inkludert i denne frelsen som mottas av nåde ved tro.

Responsen i møtene har vært overveldende.

På bildene: Lokalene var fylt opp av hjemløse og utslåtte i Riga og Jelgava.

Responsen i møtene har vært overveldende. Omkring 120 rusmisbrukere og hjemløse har omvendt seg til Herren i disse møtene. I møtene vitnet også flere mennesker om helbredelser fra forskjellige sykdommer og lidelser.

Kvinnen på bildet (over) ble helbredet fra smerter i knær og rygg, som hun hadde vært plaget av i flere år. Etter forbønnen forsvant alle plagene.

Den kvinnelige Frelsesarmesoldaten på bildet (over) opplevde et sterkt mirakel. På grunn av en fall ulykke hvor hun brakk høyre håndledd, hadde hun ikke bevegelighet i høyre hånd på flere år. Etter forbønnen for de syke, ble håndleddet fullstendig legt, alle smertene forsvant og bevegeligheten kom tilbake.

Kristi medfølelse og kjærlighet ble åpenbart til frelse og helbredelse for mange mennesker og vi sitter igjen med en stor takk til Jesus for Hans uendelige trofasthet og nåde.

På bildet : Andrejs Konovalovs og Asbjørn Skjortnes sammen med Jelena Veselova, som er den lokale lederen for Frelsesarmeen i Jelgava.


Møtene fremover:

Asbjørn fortsetter sine misjonsreiser i 2019 til Latvia og Kroatia.

Be om en fortsatt stor innhøstning slik at menighetene kan vokse og Guds rike ha stor fremgang.

Takk for all økonomisk støtte og forbønn.

Vi ønsker alle våre kjære trofaste støttepartnere et velsignet nytt år!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesNext »