Vi ser med stor glede og forventning frem til møtene i Tribinje i Bosnia-Hercegovina fra den 3.-5. Oktober 2019 i samarbeid med lokale menigheter. Be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet ❤ Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det (Luk 19:10) Takk for all støtte og forbønn! 😊❤

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt ( Luk 16:9). Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjen! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjen så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Bankgiro: 2220 0850258

Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes