På bildet : Gamlebyen i Trebinje i Bosnia-Herzegovina.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia- Herzegovina fra 4.-5. oktober 2019.
Hensikten med besøket var å undervise og fortsette og bygge den nyplantede mengiheten i Trebinje samt å se flere mennesker komme til tro.

Fredag 4.oktober forkynte Asbjørn ut i fra Hebreerne 13.8: “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja , til evig tid.” Det Jesus gjorde i Bibelens dager, gjør Han for mennesker i dag. Hvis du vil høre, tro og handle på Hans Ord, vil du oppleve de samme undre i dag fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Kristi barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet vil tilgi, helbrede og gjenopprette mennesker i dag.

På bildet : Asbjørn underviser i den nystartede menigheten The Word of Life Church i Trebinje.

Lørdag 5. oktober underviste Asbjørn om Guds store kjærlighetsplan ut i fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og velsignet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter ( Forkynnerne 3.11).

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengtet etter Gud. Menneskets hoved problem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.
På bildet: Mannen utstrålte glede og takknemlighet for at han var blitt helbredet for store rygglidelser, som han var plaget med i mange år.


På bildene: En blind mann fikk synet sitt ved forbønnen. Han ble helt forskrekket da han oppdaget at han kunne se klart.


Møte i The Word of Life Church i Dubrovnik i Kroatia søndag 6. oktober 2019.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes og pastor Neno Stankovic.

Møtehelgen ble avsluttet i The Word of Life Church i Dubrovnik der Neno og Jelicia Stankovic er pastorpar. Det var også de som arrangerte møtene i Trebinje.
Menigheten har et flott og fungerende barne- og ungdomsarbeid og en sterk visjon om å nå ikke troende med evangeliet og å plante flere menigheter. Dette kjenner vi en stor glede over å være en del av.

På bildet: Den vakre byen Dubrovnik, med Gamlebyen i bakgrunnen.

På bildet: Asbjørn forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Dubrovnik, Kroatia.

Søndag forkynte Asbjørn uti fra Apostlenes gjerninger 14:1-3, 7 og 20:24. Paulus og Barnabas forkynte slik at en stor mengde av både jøder og grekere kom til tro på Kristus. Hva var hemmeligheten?
Guds Ord sier at Herren vitnet om Sin nådes ord og lot tegn og under skje ved hendene deres. Videre står det at de forkynte evangeliet der. Evangeliet blir kalt Guds nådes ord. Paulus mottok en tjeneste fra Herren Jesus som var å vitne om Guds nådes evangelium . Uti fra disse versene underviste Asbjørn om at når vi klart og tydelig forkynner Guds nådes evangelium, så vil en stor mengde mennesker bli frelst og Herren vil stadfeste Sitt Ord ved at syke blir helbredet. Guds nådes evangelium er at Jesus har betalt prisen og gjort alt ferdig. Frelse, helbredelse, utfrielse og det mennesket trenger til fra Herren, blir mottatt gratis, som en fri gave.

På bildet: Herlig lovsang i møtene.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Churches i Trebinje i Bosnia- Herzegovina og Dubrovnik i Kroatia. I løpet av denne helgen har flere omvendt seg og tatt imot Jesus som sin personlige frelser og syke har vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Menighetene vokser og har blitt styrket i troen og Guds rike går frem med kraft.

På bildene : Mange kom til møtene med stor forventning til Herren.

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia- Herzegovina og Hviterussland.
Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. At Guds rike har fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde
Asbjørn og Gunlaug Skjortnes