På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Gethsemane Pentecostal Church.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Minsk i Hviterussland fra 6.-9. juni 2019. Til tross for at grunnloven i landet lover religionsfrihet, har Den hviterussiske- ortodokse kirke en helt spesiell priviligert stilling. Dette fører delvis til at annen religiøs virksomhet, som protestantisme og frie evangeliske menigheter blir diskriminert. Hviterussland har også vært plaget av antisemittisme. Det har vært vanskelig for misjonærer å operere i landet. Asbjørn opplevde også restriksjoner på forkynnelsen, men Gud gav visdom til å likevel formidle evangeliet på en enkel og troverdig måte.

På bildet: Asbjørn forkynner evangeliet i The Star of Bethlehem Church.

Først besøkte Asbjørn The Star of Bethlehem Church, som er en jødisk messiansk menighet i Minsk. Pastorpar er Vladimir og Svetlana Hasin. Det var en stor opplevelse og glede på fredag å bli invitert hjem til pastorparet og feire deres jødiske tradisjon Shabbat shalom. En sammenkomst med familie og venner med et godt jødisk måltid dagen før Sabbaten.

På bildene: Herlig lovsang i The Star of Bethlehem Church. Evangelist Asbjørn Skjortnes og pastor i The Star of Bethlehem Church Vladimir Hasin.

På lørdag, den jødiske Sabbaten, var det møte i The Star of Bethlehem Church. Møtet varte i mer enn fire timer og inneholdt herlig lovsang, dans og forkynnelse. Under møtet var det servering av kaker, juice , kaffe og snacks . Møtet var en stor gledesfest for Herrens åsyn.

På bildet : Asbjørn ber for syke i The Star of Bethlehem Church.

På bildet : Pastor Vitali Kudin og evangelist Asbjørn Skjortnes.

På søndag formiddag besøkte Asbjørn John The Baptist Church hvor Vitali og Kristina Kudin er pastorpar. Dette er en pinse karismatisk menighet, som ligger i utkanten av Minsk. Pastor Vitali har et veldig sterkt vitnesbyrd. Han var tidligere kriminell og satt i fengsel i flere år, men opplevde en radikal frelse. Menigheten har et rikt barnearbeid og de har også fokus på misjon og å plante nye menigheter.

På bildene : Herlig lovsang i Gethsemane Pentecostal Church. Mennesker kom med forventning til møtene.

Søndag kveld besøkte Asbjørn Gethsemane Pentecostal Church hvor Nikolai og Valentina Stasilevich er pastorpar. Pastor Nikolai har tidligere også vært biskop for alle de pinse karismatiske menighetene i Minsk, men har nå gått av med alders pensjon fra denne stillingen, men er fremdeles pastor. Dette var en tradisjonell menighet med veldig formelle rammer i Gudstjenesten, men et rikt menighetsliv med stort barne- og ungdomsarbeid.

Mange mennesker opplevde frelse og helbredelse i møtene i Minsk.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen var fra Hebreerne 13. 8. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Det Jesus gjorde i Bibelens dager, gjør Han for mennesker i dag. Hvis du vil høre, tro og handle på Hans Ord, vil du oppleve de samme undre i dag fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Kristi barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet vil tilgi, helbrede og gjenopprette mennesker i dag.

Videre forkynte Asbjørn ut i fra Matteus 1. 21: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder» og Johannes 3:17 «Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham» og Apostlenes gjerninger 2.21: «Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst».

Ut i fra disse versene forkynte Asbjørn hva det betyr å være frelst. Det betyr å bli født på nytt og bli et Guds barn. Da kommer du inn i Guds familie og blir Hans elskede sønn eller datter. Når du mottar Kristus ved troen, flytter Hans overflods liv inn i deg. Det er Hans frelsende, helbredende og kjærlighetsfulle liv. Midt i livets stormer kan du ha fred fra Gud og et gjenopprettet fellesskap med Herren på grunnlag av Kristi forsoning. Helbredelse tilhører også deg fordi det greske ordet for frelse i Bibelen er sozo; som betyr utfri, bevare, redde fra farer, helbrede og gi oss liv.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene. Som et resultat gav mer enn 250 mennesker seg til kjenne at de ville omvende seg og ta imot Jesus Kristus , som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager og menighetene ble styrket i troen. Herren bygger sin menighet i Hviterussland og Guds rike går frem.

Misjonsturer fremover:

Til høsten fortsetter Asbjørn sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia-Herzegovina og Hviterussland.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. Og at Guds rike har fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din trofaste økonomiske støtte og dine forbønner!

Vi ønsker alle våre misjonsvenner en fortsatt velsignet sommer!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes