Daglige ledere i Follow Jesus Ministries: Gunlaug og Asbjørn Skjortnes

Lukas 2.10-11: «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by, Han er Messias, Herren.»

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminning om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Herre og frelser. Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og Mester. Engelen startet sitt budskap om Jesu komme med å si: «Frykt ikke!»

I dag, enda mer enn noen gang før er dette budskapet aktuelt. I en verden med uro, pandemier og mange trusler mot mennesker, lyder det et høyt og tydelig: «Frykt ikke!» over våre liv og vår situasjon.

Kristus har vunnet en evig seier for oss på Golgata. Vi behøver ikke å være redde eller fryktsomme, fordi vi har en frelser! Kristus kom for å fri oss ut av mørkets makt og sette oss over i den elskede Sønnens rike.

Når vi går inn i julehøytiden, kan vi fryde oss over den store nåde som har blitt oss til del: Messias har kommet som vår frelser og Herre. Vi kan minne hverandre på at Gud ønsker at hele folket, alle mennesker, skal få ta del i denne store frelsens gave av bare nåde.

Det er derfor vi aldri slår oss til ro, men stadig strekker oss lengre ut, for å fortelle mennesker om frelsens hemmelighet i Kristus Jesus. 

Kjære misjonspartner!

Tusen takk for din trofaste givertjeneste i det året som vi nå snart har lagt bak oss. Vi er så takknemlige for at du står med oss i arbeidet.

Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det (Luk.19:10).

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminnelse om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Herre og frelser. Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og mester. 

Med de beste ønsker om en velsignet julehøytid, og et rikt nytt år for deg og din familie! ❤️

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

GI EN GAVE

Vippsnummer: 628839