På bildet : Pastor Drago Zrno og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Split i Kroatia fra 1.-3. november 2019. Han var invitert av pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church til å ha evangeliske møter denne helgen. Det var i det samme området, Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2. Timoteus 4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første leder for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Split.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen, var om Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter.


På bildet : Asbjørn forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Split.

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Church i Split i Kroatia. I løpet av møtene denne helgen, omvendte flere seg og tok i mot Jesus som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

Kvinnen på bildet ble helbredet fra smerter i skulder, nakke og rygg, som hun hadde vært plaget med i flere år. Etter forbønnen vitnet hun gledesstrålende om at hun nå kunne bevege seg uten smerter og plager.

Kvinnen på bildet vitnet om momentan helbredelse fra store smerter i nakke og rygg, alle smertene forsvant momentant ved forbønnen.

Herren bygger sin menighet og evangeliet går frem med kraft i Kroatia. Vi er takknemlig til Herren for Hans store nåde og trofasthet!


Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug vil fortsette sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Polen, Latvia og Hviterussland i 2020.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen. Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes