På bildet : Byen Trebinje i Bosnia-Herzegovina.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia-Herzegovina i fra 4.-7. april 2019.

Pastor Damir Sicko Alic, som til daglig er pastor i The Word of Life Church i Zagreb, har hovedansvaret for et nettverk bestående av til sammen 11 menigheter. De har en visjon om å starte flere menigheter både i Kroatia og i Bosnia- Herzegovina. På grunnlag av denne relasjonen, ble evangelist Asbjørn Skjortnes invitert til å forkynne evangeliet i Trebinje.

Trebinje er en by som ligger ved elven Tebisnjica i landskapet Herzegovina, helt sør i Bosnia- Herzegovina. Det bor omkring 30 000 mennesker i denne byen. Den ligger 28 kilometer fra Dubrovnik. Det fantes ingen evangelisk menighet i byen, derfor var det viktig å etablere en menighet der.

Evangeliet er Guds kraft.

På bildet over : Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Trebinje.


Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen var Romerbrevet Kapittel 1. vers 16. -17. : ” For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro og til tro , som det står skrevet : Den som er rettferdig av tro skal leve.”

I evangeliet åpenbarer Gud sin rettferdighet av tro, ikke av gjerninger. For den rettferdige av tro skal leve.

Evangeliet betyr de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset. Han hang på korset som vår stedfortreder. Jesus tok vår plass , slik at vi skulle slippe å bli dømt for våre synder, men bli frelst.

Mange bruker hele sitt liv til å be om kraft, men evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Begrepet frelse er på gresk sozo, som betyr utfri, bevare, redde fra fare, helbrede og gi oss liv. Frelse omfatter hele menneskelivet med alle dets aspekter.

Jesaja 53. 1. sier :” Hvem trodde det budskapet vi hørte ? For hvem ble Herrens arm åpenbart? “

Herrens arm er Herrens kraft og den vil bli åpenbart for hver den som tror budskapet. Hvilket budskap skal vi tro på?

Jesaja 53. vers 4-5 sier: ” Sannelig det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom!”

De gode nyheter er at Jesus tok våre overtredelser og synder slik at vi kunne ta imot tilgivelse og rettferdighetens gave. Og at Jesus tok våre sykdommer og smerter så vi kynne ta imot legedom og helse. Tro evangeliet, at alt er ferdig!

I alle møtene inspirerte Asbjørn til å nå nye mennesker med evangeliet, slik at flere menigheter kan bli etablert.

I alle møtene ble mennesker frelst og helbredet.

På bildet : Mange kom med stor forventning til møtene.

På bildet : Et nyfrelst eldre ektepar!

Kvinnen på bildet vitnet begeistret om at hun etter forbønnen ble momentant helbredet fra lidelser med sterke smerter i rygg og ben i over 20 år.

Møtehelgen ble avsluttet i The Word of Life Church i Dubrovnik i Kroatia der Neno og Jelica Stankovic er pastorpar. Det var de som arrangerte møtene i Trebinje i Bosnia- Herzegovina. Guds store kjærlighet ble åpenbart i alle møtene. Dette resulterte i at flere mennesker omvendte seg til Herren og mottok Ham som sin personlige frelser og Herre og syke vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

Herren bygger sin menighet og Guds rike går frem med kraft i Kroatia og Bosnia- Herzegovina. Vi er så takknemlige for at en ny menighet så dagens lys i Trebinje i Bosnia- Herzegovina denne helgen!

Misjonsturer fremover :

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia og i pinsen 2019 vil vi også ha møter i Minsk i Hviterussland. Be sammen med oss at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. At Guds rike har rikelig fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din trofaste økonomiske støtte og dine forbønner!

Vi ønsker alle våre misjonsvenner en velsignet påskehøytid!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes