På bildene over: Det var herlig lovsang og mange kom med stor forventning til møtene.

Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynte på “Life Festival” i Kroatia fra 28. mars til 1. april. Festivalen ble holdt i “The Word of Life” menighetene i Bjelovar, Varazdin og Zagreb. I Bjelovar er Darko og Sanja Janzek pastorpar. I Varazdin og Zagreb er Damir Sico og Marija Alic pastorpar, i tillegg til at de har hovedoppsynet og ansvaret for til sammen 10 menigheter i Kroatia.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Bjelover.

Bjelovar.

I Bjelovar forkynte Asbjørn utifra Hebreerne 13.8. : “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.” Han forkynte enkelt og klart at det samme som Jesus gjorde i Bibelens dager, det vil Han gjøre for mennesker i dag. Jesus tilgav synd, helbredet de syke og løste de bundne. Etter forkynnelsen stadfestet Herren Ordet med de medfølgende tegn. På dette møtet kom en pastor fra Tyskland, som nå var på besøk hos sin familie i Bjelovar. Han hadde nedslitte hofter og store ryggplager og ventet på operasjon. Under forbønn for de syke, ble han momentant helbredet. Mange andre syke vitnet også om momentane helbredelser fra smerter i ben, rygg, nakke og hofter. Dette vakte stor begeistring og jubel til Herren.

I det neste møtet i Bjelovar forkynte Asbjørn utifra Lukas 2. 8-11 at evangeliet er en stor glede , som skal bli hele folket til del, at en Frelser er født. Og fra Ap. gj. 8.5-8 at når Filip kom ned til Samaria og forkynte Kristus, ble det en stor glede i hele byen. Folket ble ikke vrede når de hørte evangeliet forkynt, men de ble glade!
På grunn av de tegn og under som hadde skjedd i det første møtet, begynte ryktene å gå og flere nye kom. Deriblant kom en journalist fra den lokale pressen for å skrive om det som skjedde. I ettermøtet kom han frem sammen med flere andre og ble frelst. Dette resulterte i en meget positiv omtale i avisen!

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Varazdin.

Varazdin.

I Varazdin forkynte Asbjørn også fra Hebreerne 13.8. om at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. I tillegg delte Asbjørn sitt eget vitnesbyrd. Etter at mange hadde kommet frem på frelses invitasjonen, bad Asbjørn en felles bønn for de syke. Over hele salen rakte folk opp sine hender på at de var blitt helbredet. Flere kom også frem til plattformen og vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes underviste Guds Ord i Varazdin.

I det neste møtet i Varazdin underviste Asbjørn fra Lukas 2.8-11. at evangeliet er en stor glede, som skal bli hele folket til del. Og fra Ap.gj.8.5-8. at når Filip forkynte evangeliet i Samaria, ble det en stor glede i hele byen. Vår Gud er full av glede! Jesus representerer ikke noe religiøst system, men et liv som gir glede, kjærlighet og fred.
I møtene gav Asbjørn en del eksempler fra sitt eget liv og tjeneste for Herren. I India ble han helbredet fra Malaria etter å ha holdt fast på Guds Ord og løfter. I India var han også vitne til at mange blinde, døve og lamme ble helbredet.

Når vi mottar Jesus i våre liv, gir Han oss autoritet i Hans navn til å helbrede alle sykdommer og skrøpeligheter, fordi Han har allerede beseiret all sykdom og skrøpelighet på korset ( Jesaja 53.4-5).
Også i dette møtet kom mange mennesker frem på frelsesinvitasjonen og syke vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Jesus kom ikke for å dømme verden, men for å frelse! Jesus var synderes venn og Han tilgir og viser sin barmhjertighet og kjærlighet, som forvandler menneskers liv.

Zagreb.

På bildene: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Zagreb. Mange kom med stor forventning til møtene.

I Zagreb forkynte Asbjørn fra Hebreerne 13.8 at Jesus Kristus er i går og i dag , ja, til evig tid den samme. Han delte også sitt vitnesbyrd og fra sine misjonsreiser til India og Øst Europa.

På bildene: Mange kom frem på frelses invitasjonen og under fellesbønnen for de syke vitnet flere om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

Mange mennesker kom frem på frelses invitasjonen og under fellesbønnen for de syke vitnet mange om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. I alle møtene opplevde vi en troens Ånd og et sterkt nærvær fra Gud, slik at det var lett for mennesker å bli frelst og helbredet.

Vi takker Gud for at Hans store nåde og kjærlighet ble åpenbart for mange mennesker i Kroatia disse dagene. Herren bygger sin menighet og Guds rike går frem med kraft!
Asbjørn forkynte også om viktigheten av å starte nye menigheter i Kroatia, slik at flere mennesker blir nådd med evangeliet og blir involvert i fellesskapet.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes vil fortsette sine misjonsturer i Kroatia og Latvia. I tillegg er Asbjørn involvert i Evangeliesenteret sitt arbeide i Norge.

Takk for all forbønn og trofast økonomisk støtte! Må Herren velsigne dere rikelig tilbake igjen!

Vennlig hilsen
I Kristus for de unådde

Gunlaug og Asbjørn Skjortnes