Frykt ikke; din Frelser har kommet!

Lukas 2. 10-11: «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminning om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Herre og frelser.

Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og mester.

Engelen startet sitt budskap om Jesu komme med å si: «Frykt ikke!» I dag enda mer enn noen gang før er dette budskapet aktuelt. I en verden med uro og mange trusler mot mennesker, lyder det et høyt og tydelig «Frykt ikke!» over våre liv og vår situasjon. Kristus har vunnet en evig seier for oss på Golgata. Vi behøver ikke å være redde eller fryktsomme, fordi vi har en Frelser! Kristus kom for å fri oss ut av mørkets makt og sette oss over i den elskede Sønnens rike.

Når vi går inn i julehøytiden, kan vi fryde oss over den store nåde som har blitt oss til del: Vi har fått Messias som vår frelser og Herre.

Vi kan også minne hverandre på at Gud ønsker at hele folket, alle mennesker, skal få ta del i denne store frelsens gave. Det er derfor vi aldri slår oss til ro, men stadig er på farten og strekker oss lengre ut, for å fortelle mennesker om frelsens hemmelighet i Kristus Jesus.

Veien videre!

Fordi dørene Asbjørn har hatt i Russland ikke lengre er åpne for ham på grunn av den nye religionsloven, har han sagt ja til å reise kontinuerlig i Norge igjennom Evangeliesenteret.

Vi har opplevd at når Russland stengte seg for oss, åpnet Gud en ny dør til fruktbar tjeneste i Kroatia. I året som snart ligger bak oss, har vi forkynt evangeliet i byene Split og Dubrovnik. Vi er takknemlige til Herren for alle menneskene som har blitt frelst og helbredet og at menighetene har blitt styrket i troen.

Vi planlegger derfor nye misjonsturer til Kroatia også i 2018.

Vi ønsker å takke alle våre støttepartnere for dine trofaste gaver og forbønner i 2017. Gavene har gått til å nå de unådde med evangeliet. Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

Ha en velsignet julehøytid!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes