På bildene over: Asbjørn og Gunlaug forkynner evangeliet i The Word of life Church i Split.

Gunlaug og Asbjørn Skjortnes besøkte Split i Kroatia fra 27.-29. oktober 2017. De var inviterte av pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church til å ha evangeliske møter denne helgen.

Det var i det samme området, Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2. Timoteus 4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første leder for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

Fredag kveld forkynte Asbjørn om dramaet på hustaket fra Markus 2. 1-12, om den lamme mannen som kom gjennom taket og ble helbredet. Han opplevde både tilgivelse for synd og helbredelse fra sin sykdom. Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse var at Herren vil gi deg to mirakler. Tilgivelse for dine synder og helbredelse fra din sykdom. Videre forkynte han uti fra Salme 103.3: «Han som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer.» og Jakob 5. 15: «Og troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt.»

Uti fra Guds Ord, vil Herren gi mennesker både et åndelig og et fysisk mirakel; tilgivelse for synd og helbredelse for fysiske sykdommer. Asbjørn avsluttet med at på korset tok Jesus både våre synder og våre sykdommer på seg, for at vi skulle ta imot tilgivelse for synd og helbredelse for sykdommer. Slik Peter sier i 1.Pet. 2.24: «Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten- ved Hans sår ble dere legt.»

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Split.

Lørdag kveld forkynte Asbjørn om Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter (Forkynnerne 3.11).

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

På søndag formiddag underviste Gunlaug fra Johannes 5. 1-12 om mannen ved Betesda dam. Betesda betyr barmhjertighetens hus. Den lamme mannen hadde ventet i 38 år på sitt mirakel. Når Jesus kom til ham, helbredet Han mannen og gjenopprettet hans liv. Dakes Reference Bible definerer barmhjertighet som: «… når en mor tar barnet sitt inntil seg uten reservasjon. Guds barmhjertighet er en bevegelse fra det innerste ved synet av noen i lidelse og nød, det leder til en opprørende følelse som resulterer i handling, for å bringe befrielse og hjelp til mennesker i nød. Guds barmhjertighet leder alltid til handling når den ser mennesker i nød og lidelse. Den vil lindre smerten og helbrede dem.»

På søndag kveld forkynte Abjørn om at evangeliet er en stor glede for hele folket , fra Lukas 2. 8-11 : « Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Met ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem : «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; Han er Messias , Herren.» og Ap.gj. 8.5-8: «Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble en stor glede der i byen!»

Evangeliet er en stor glede som skal være hele folket til del og når Filip forkynte Kristus i Samaria, ble det en stor glede i hele byen. Mennesker ble ikke arge eller deprimerte, når Filip forkynte evangeliet, men de ble glade. Slik som Dr. T.L. Osborn har sagt : « You can not preach the good news sad, you can only preach the good news glad.”

Når ufrelste mennesker som har vært bundet i syndens lenker blir frelst og frie, blir de begeistret. Og når menensker som har vært plaget med sykdom og smerter blir helbredet, blir de glade . Og når religiøse mennesker som har vært undertrykt av lovens formalisme og trelldom får høre evangeliet som setter fri fra fordømmelse, blir de hoppende glade.

I alle møtene omvendte mennesker seg til Herren og mottok Ham som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra forskjellige sykdommer og plager

Her kan spesielt nevnes en mann vitnet om at etter forbønn forsvant alle smertene i ryggen, som han hadde vært plaget med en lang tid. En kvinne med ryggsmerter i 10 år, som ikke hadde klart å bøye seg, ble momentant helbredet (se bildet under ). En annen kvinne som ikke hadde vært i stand til å løfte armene på grunn av sterke smerter i armer og nakke, kunne løfte hendene i været etter forbønn helt uten smerter (se bildet under ).

Vi er takknemlig til Herren for Hans store nåde og trofasthet!

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug vil fortsette sine misjonsturer til Kroatia i 2018.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen. Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes