På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of life Church i Split.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Split i Kroatia fra 17.-19. februar 2017. Han var invitert av pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church til å ha evangeliske møter denne helgen. Det var i det samme området, Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2. Timoteus 4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første leder for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Split.

På fredagen forkynte Asbjørn ut i fra Rom 1:16: For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror og Ef 6:19: Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet.
Uti fra disse versene forklarte Asbjørn at Paulus sitt kall hele tiden var å forkynne evangeliets hemmelighet både til ikke troende og til menighetene. Det er ikke bare evangelistene, som skal forkynne evangeliet, men alle tjenestegavene skal belyse kraften i korset. ( 1 kor 2:2 )

Hva er evangeliet?

Evangeliet betyr de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset. Han hang på korset som vår stedfortreder. Jesus tok vår plass, slik at vi skulle slippe å bli dømt for våre synder men bli frelst.

Evangeliet er Guds kraft. Mange bruker hele sitt liv til å be om kraft. De gode nyhetene er at evangeliet er allerede Guds kraft til enhver som hører det. Du trenger ikke å be om kraft, ta imot de gode nyhetene og du har mottatt kraften. Kraften er i evangeliet. Vi tror på Den Hellige Ånds kraft, men Guds kraft forløses når vi forkynner evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til frelse og helbredelse akkurat nå!

Evangeliet er Guds kraft til enhver som tror! Jes. 53.1.sier: «Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart?»

Herrens arm er Herrenes kraft og den vil bli åpenbart for hver den som tror budskapet. Hvilket budskap skal vi tro på?

Jesaja 43. vers 4-5 sier: Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

De gode nyheter er at Jesus tok våre overtredelser og synder slik at vi kunne ta imot tilgivelse og rettferdighetens gave. Og at Jesus tok våre sykdommer og smerter så vi kunne ta imot legedom og helse. Tro evangeliet!

På lørdag forkynte Asbjørn uti fra Luk. 14. 16-23, lignelsen om Det store gjestebudet. Hovedfokuset i Asbjørn sin forkynnelse var vers 17.: Kom, for nå er alt gjort ferdig.»

På korset sa Jesus sa: «Det er fullbrakt!»Vi trenger ikke å fullføre noe som allerede er gjort ferdig. Han sonet all vår synd, slik at vi kan ta imot Hans nåde, tilgivelse og rettferdighet. Kristus bar våre sykdommer og smerter, så vi kunne ta imot legedom og helse.

Han tok vår fattigdom og nød, så vi kunne ta imot velsignelse og overflod. Jesus tok vår skam og fordømmelse, så vi skulle få del i Hans herlighet og verdighet. Han opplevde å bli forlatt av Gud, så vi aldri skulle oppleve ensomheten, men i stedet alltid få leve i Hans nærvær. Jesus døde ung for at vi skulle leve lenge. Jesus opplevde helvetes gru for at vi skulle oppleve himmelens herlighet. På korset ble Han alt vi var for at vi skulle bli alt Han er nå! (1 Joh. 4:17)

På bildet: Mange kom med tro og forventning til møtene.

På søndag forkynte Asbjørn uti fra Ap. gj 14:1-3, 7 og Ap.gj 20:24. Paulus og Barnabas forkynte slik at en stor mengde av både jøder og grekere kom til tro. Hva var hemmeligheten til at en stor mengde med mennesker kom til tro på Kristus?

Guds Ord sier at Herren vitnet om Sin nådes ord og lot tegn og under skje ved hendene deres. Videre står det at de forkynte evangeliet der. Evangeliet blir kalt Guds nådes ord. Paulus mottok en tjeneste fra Herren Jesus som var å vitne om Guds nådes evangelium. Uti fra disse versene underviste Asbjørn om at når vi klart og tydelig forkynner Guds nådes evangelium, så vil en stor mengde mennesker bli frelst og Herren vil stadfeste Sitt Ord ved at syke blir helbredet. Guds nådes evangelium er at Jesus har betalt prisen og gjort alt ferdig. Frelse, helbredelse, utfrielse og det mennesket trenger til fra Herren, blir mottatt gratis, som en fri gave.

På bildet: Kvinnen vitnet frimodig om at hun ble momentant helbredet fra nakke og ryggsmerter etter en lang tid med lidelser.

I alle møtene omvendte flere mennesker seg til Herren og mottok Ham som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra forskjellige sykdommer og plager ( se bildene over ).

Her kan nevnes spesielt en eldre kvinne som hadde vært plaget med ryggsmerter i 10. år. Hun klarte å bøye seg ned for første gang etter alle disse årene og vitnet frimodig om at alle smertene og plagene var borte etter forbønnen (se bildene over).
En annen kvinne vitnet om at sterke muskelsmerter i kroppen gjennom flere år var blitt borte etter forbønnen. Flere andre vitnet om momentane helbredelser fra smerter i nakke, rygg og ben (se bildet over).

Vi er takknemlig til Herren for Hans store nåde og trofasthet!

Misjonsturer fremover:

Fra 31.mars -2. april reiser Asbjørn til Syktyvkar i Russland.

Fra 19.-21. mai reiser Asbjørn til Dubrovnik i Kroatia.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen. Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!


Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes