På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i «The Source of Life Church» i Syktyvkar.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte «The Source of Life Church» i Syktyvkar, Russland fra 26. -27. november 2016.

Syktyvkar er hovedstaden i Komi republikken. Byen ligger lengst nord øst i den europeiske delen av Russland og har omkring 230 000 innbyggere. Pastorpar i menigheten er Pavel og Ljudmila Kudrov. Menigheten har i dag omkring 450 medlemmer. De er nå i gang med å bygge et nytt forsamlingslokale som skal romme mer enn 1000 møtebesøkende. Menigheten har også grunnlagt 8 andre menigheter i Komi regionen og har sitt eget rehabiliteringssenter «New Life» med plass til 20 rusmisbrukere.

På bildet: Herlig og frisk lovsang under møtene.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner om Guds store Kjærlighetsplan.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse disse dagene var Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10: «For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

Asbjørn forkynte om at vi er Guds verk. Vi er designet av Gud og er veldig dyrebare for Ham. Gud har skapt oss i Sitt bilde til å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Alle mennesker er skapt i Guds bilde og har en åndelig lengsel etter Gud. Denne lengselen kan kun bli tilfredsstilt ved å ta imot Jesus som sin frelser. I Jesu Kristi fullbrakte verk på korset er alle mennesker tilgitt og inkludert i Guds store kjærlighetsplan.

Videre forkynte Asbjørn fra Heb. 13. 8. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Hvis mennesker kommer til Jesus slik som de gjorde i Bibelens dager, hører, tror og handler på Hans Ord, så vil de oppleve de samme miraklene nå som da, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Det Jesus gjorde da, vil Han gjøre nå.

Responsen i møtene lot ikke vente på seg. I alle møtene sa mange mennesker ja til Jesus Kristus som sin frelser og Herre. På grunn av den nye loven om religionsutøvelse, kunne ikke Asbjørn be med mennesker til frelse, men måtte overlate selve frelsesbønnen til pastor Pavel, som har en ordinasjon som myndighetene har godkjent.

Under felles bønnen, som Asbjørn bad for de syke, var det veldig mange som bekreftet at de var blitt helbredet fra ulike sykdommer og plager. Og vi fikk mange herlige vitnesbyrd.

På bildet: Mannen til venstre vitnet om at han var blitt momentant helbredet fra smerter i rygg og ben, som han hadde hatt i lang tid.

På bildet: Kvinnen hadde hatt store smerter i knær, legger og rygg i lengre tid. Alle smertene forsvant og hun ble fullstendig helbredet under fellesbønnen.

Guds store kjærlighet og barmhjertighet ble åpenbart i disse møtene til mange menneskers frelse og helbredelse. All ære til Herren for Hans store nåde og trofasthet.Vær med å be om en fortsatt stor innhøstning, slik at menighetene kan vokse og bli styrker i troen til Guds ære!

Tusen takk for all økonomisk støtte og forbønn, må Gud velsigne deg rikelig tilbake!

Vennlig hilsen

I Kristus for de unådde

Gunlaug og Asbjørn Skjortnes