På bildet: Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Dubrovnik.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte The Word of Life Church i Dubrovnik, Kroatia fra 1.-2. november 2018. Asbjørn var invitert til å ha evangeliske møter disse dagene.

Pastorparet i menigheten er Neno og Jelica Stankovic. Menigheten har et flott og fungerende barne- og ungdomsarbeid og en sterk visjon om å nå ikke troende med evangeliet og å plante flere menigheter i Dalmatia. Dette kjenner vi en stor glede over å være en del av.

Dubrovnik er en vakker, gammel by på kysten av Adriaterhavet i Dalmatia, Kroatia. Byen ble grunnlagt i 639 og kalles ofte for Adriaterhavets perle. Den er regnet som en av de vakreste og best bevarte byene i Middelhavsområdet. Under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia fra 1991 til 1999 ble Dubrovnik utsatt for et voldsomt bombardement. Dette skadet store deler av gamlebyen, til tross for at denne var helt uten militær betydning. Gamlebyen er i ettertid rehabilitert.

Krigen blir sett på som den blodigste i Europa siden andre verdenskrig og resulterte i totalt 300 000 døde og millioner av flyktninger. Det var også de første konfliktene siden andre verdenskrig som ble formelt omtalt som folkemord.

Etter denne krigen som etterlot seg så mange ofre, er det fortsatt et stort behov for tilgivelse, kjærlighet og legedom både til sjel og kropp.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse disse dagene, var Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter (Forkynnerne 3.11).

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

På bildet: Pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church i Split og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Deretter reiset Asbjørn videre til Split i Kroatia fra 3.-4. november 2018. Han var invitert av pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church til å ha evangeliske møter denne helgen.

Det var i det samme området, Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2. Timoteus 4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første leder for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Split.

Asbjørn forkynte om hva evangeliet er:

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen, var at Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Asbjørn forkynte ut i fra Rom 1:16: «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror…»

Evangeliet betyr de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset. Han hang på korset som vår stedfortreder. Jesus tok vår plass, slik at vi skulle slippe å bli dømt for våre synder men bli frelst.

Evangeliet er Guds kraft. Mange bruker hele sitt liv til å be om kraft. De gode nyhetene er at evangeliet er allerede Guds kraft til enhver som hører det. Du trenger ikke å be om kraft, ta imot de gode nyhetene og du har mottatt kraften. Kraften er i evangeliet. Vi tror på Den Hellige Ånds kraft, men Guds kraft forløses når vi forkynner evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til frelse og helbredelse akkurat nå!

Evangeliet er Guds kraft til enhver som tror! Jesaja 53.1.sier: «Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart?»

Herrens arm er Herrenes kraft og den vil bli åpenbart for hver den som tror budskapet. Hvilket budskap skal vi tro på?

Jesaja 53. vers 4-5 sier: «Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

De gode nyheter er at Jesus tok våre overtredelser og synder slik at vi kunne ta imot tilgivelse og rettferdighetens gave. Og at Jesus tok våre sykdommer og smerter så vi kunne ta imot legedom og helse. Tro evangeliet!

Uti fra Guds Ord, vil Herren gi mennesker både et åndelig og et fysisk mirakel; tilgivelse for synd og helbredelse for fysiske sykdommer. Asbjørn avsluttet med at på korset tok Jesus både våre synder og våre sykdommer på seg, for at vi skulle ta imot tilgivelse for synd og helbredelse for sykdommer. Slik Peter sier i 1.Pet. 2.24: «Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten- ved Hans sår ble dere legt.»

På bildene: Mange kom med tro og forventning til møtene.

Mennesker omvendte seg til Herren i møtene og syke vitnet om momentane helbredelser.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Churches i Dubrovnik og Split i Kroatia. Som et resultat gav flere mennesker seg til kjenne at de ville omvende seg å ta imot Jesus Kristus som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Herren bygger sin menighet og Guds rike går frem med kraft i Kroatia!

På bildet: Mange syke ble helbredet under møtene.

Kvinnen på bildet (se over) ble helbredet fra ryggplager. Hun hadde vært plaget med smerter i lang tid. Etter forbønnen kunne hun bøye seg og opplevde at alle smertene var borte.
Mannen på bildet (se over) hadde hatt sterke smerter i hele kroppen i flere år. Etter forbønnen kunne han bøye ryggen og bevege seg fritt uten stivhet og smerter.

Misjonsturer fremover:

I desember fra 14.-16.desember reiser Asbjørn til Frelsesarmeen i Riga, Latvia for å ha førjulsmøter for de hjemløse og utslåtte.

Asbjørn og Gunlaug vil også fortsette sine misjonsturer til Latvia og Kroatia i 2019.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen.

Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes