På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of life Church i Dubrovnik.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte The Word of Life Church i Dubrovnik, Kroatia fra 19.-21. mai 2017. Asbjørn var invitert til å ha evangeliske møter denne helgen.

På bildet: Pastor Neno Stankovic fra The Word of Life Church og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Pastorparet i menigheten er Neno og Jelica Stankovic. Menigheten har et flott og fungerende barne- og ungdomsarbeid og en sterk visjon om nå ikke troende med evangeliet og å plante flere menigheter i Dalmatia. Dette kjenner vi en stor glede over å være en del av.

Dubrovnik er en vakker, gammel by på kysten av Adriaterhavet i Dalmatia, Kroatia. Byen ble grunnlagt i 639 og kalles ofte for Adriaterhavets perle. Den er regnet som en av de vakreste og best bevarte byene i Middelhavsområdet. Under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia fra 1991 til 1999 ble Dubrovnik utsatt for et voldsomt bombardement. Dette skadet store deler av gamlebyen, til tross for at denne var helt uten militær betydning. Gamlebyen er i ettertid rehabilitert.

Krigen blir sett på som den blodigste i Europa siden andre verdenskrig og resulterte i totalt 300 000 døde og millioner av flyktninger. Det var også de første konfliktene siden andre verdenskrig som ble formelt omtalt som folkemord.

Etter denne krigen som etterlot seg så mange ofre, er det fortsatt et stort behov for tilgivelse, kjærlighet og legedom både til sjel og kropp.

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Dubrovnik.

På fredagen forkynte Asbjørn ut i fra Heb. 13.8 : «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Det Jesus gjorde i Bibelens dager, gjør Han for mennesker i dag. Hvis du vil høre, tro og handle på Hans Ord, vil du oppleve de samme undre i dag fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Kristi barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet vil tilgi, helbrede og gjenopprette mennesker i dag.

På lørdag forkynte Asbjørn ut i fra Matteus 1. 21: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder» og Johannes 3:17 «Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham» og Apostlenes gjerninger 2.21: «Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst».

Ut i fra disse versene forkynte Asbjørn hva det betyr å være frelst. Det betyr å bli født på nytt og bli et Guds barn. Da kommer du inn i Guds familie og blir Hans elskede sønn eller datter. Når du mottar Kristus ved troen, flytter Hans overflods liv inn i deg. Det er Hans frelsende, helbredende og kjærlighetsfulle liv. Midt i livets stormer kan du ha fred fra Gud og et gjenopprettet fellesskap med Herren på grunnlag av Kristi forsoning. Helbredelse tilhører også deg fordi det greske ordet for frelse i Bibelen er sozo; som betyr utfri, bevare, redde fra farer, helbrede og gi oss liv.

På bildet: Mange kom med tro og forventning til møtene.

På søndag forkynte Asbjørn uti fra Luk. 2:8-11. «Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» og Ap. gj.8:5-8: «Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen.»

Evangeliet er en stor glede som skal være hele folket til del og når Filip forkynte Kristus i Samaria, ble det en stor glede i hele byen. Mennesker ble ikke arge eller deprimerte, når Filip forkynte evangeliet, men de ble glade. Slik som Dr. T.L. Osborn har sagt: « You can not preach the good news sad, you can only preach the good news glad.”

Når ufrelste mennesker som har vært bundet i syndens lenker blir frelst og frie blir de begeistret. Og når mennesker som har vært plaget med sykdom og smerter blir helbredet, blir de glade. Og når religiøse mennesker som har vært undertrykt av lovens formalisme og trelldom får høre evangeliet som setter fri fra fordømmelse, blir de begeistret.

Mennesker omvendte seg til Herren i møtene og syke vitnet om momentane helbredelser.

I alle møtene omvendte flere mennesker seg til Herren og mottok Ham som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra forskjellige sykdommer og plager. Her kan nevnes spesielt: Kvinnen på bildet ( se over) ble helbredet i skulderen. Hun hadde vært plaget med smerter i to år og ikke klart å løfte opp armen. Etter forbønnen kunne hun løfte armen i været fullstendig helbredet.

På bildet: Kvinnen vitnet frimodig om at hun ble momentant helbredet fra nakke og ryggsmerter etter en lang tid med lidelser.

Kvinnen på bildet hadde vært utsatt for en ulykke for omkring tre år siden. Der hun opplevde brudd både i ryggen , skuldrene og armene. Etter ulykken hadde hun levd med store smerter og ikke kunnet bruke armene. Etter fellesbønnen for de syke ble hun momentant helbredet og løftet begge hendene i været fullstendig helbredet fra alle plager i skuldre og i ryggen.

Det var fantastisk å se den respons forkynnelsen av evangeliet fikk i møtene. Vi er så takknemlige til Herren for Hans store trofasthet og nåde!

Misjonsturer fremover:

Vi vil fortsette våre møter i Kroatia til høsten. Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen. Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

Vi ønsker alle våre trofaste støttepartnere en riktig god sommer!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes