Blog Image

Vår Visjon:

Frykt ikke, din frelser har kommet!

Uncategorised Posted on Mon, December 07, 2020 12:03:29

Daglige ledere i Follow Jesus Ministries: Gunlaug og Asbjørn Skjortnes

Lukas 2.10-11: «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by, Han er Messias, Herren.»

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminning om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Herre og frelser. Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og Mester. Engelen startet sitt budskap om Jesu komme med å si: «Frykt ikke!»

I dag, enda mer enn noen gang før er dette budskapet aktuelt. I en verden med uro, pandemier og mange trusler mot mennesker, lyder det et høyt og tydelig: «Frykt ikke!» over våre liv og vår situasjon.

Kristus har vunnet en evig seier for oss på Golgata. Vi behøver ikke å være redde eller fryktsomme, fordi vi har en frelser! Kristus kom for å fri oss ut av mørkets makt og sette oss over i den elskede Sønnens rike.

Når vi går inn i julehøytiden, kan vi fryde oss over den store nåde som har blitt oss til del: Messias har kommet som vår frelser og Herre. Vi kan minne hverandre på at Gud ønsker at hele folket, alle mennesker, skal få ta del i denne store frelsens gave av bare nåde.

Det er derfor vi aldri slår oss til ro, men stadig strekker oss lengre ut, for å fortelle mennesker om frelsens hemmelighet i Kristus Jesus. 

Kjære misjonspartner!

Tusen takk for din trofaste givertjeneste i det året som vi nå snart har lagt bak oss. Vi er så takknemlige for at du står med oss i arbeidet.

Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det (Luk.19:10).

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminnelse om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Herre og frelser. Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og mester. 

Med de beste ønsker om en velsignet julehøytid, og et rikt nytt år for deg og din familie! ❤️

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

GI EN GAVE

Vippsnummer: 628839Herren bygger sin menighet i Trebinje i Bosnia-Herzegovina!

Uncategorised Posted on Sun, September 06, 2020 17:22:02

Her kommer en rapport fra menighetsplantingen vi er med på og støtter økonomisk i Trebinje i Bosnia-Herzegovina. Pastorparet i The Word of Life Church i Dubrovnik, Neno og Jelica Stankovic er ansvarlige for arbeidet.

Menigheten i Trebinje samles nå til Gudstjeneste hver lørdagskveld kl.19.00. På grunn av Covid-19 er det ikke anledning til å holde større møter. Menigheten har lagt vekt på personlig evangelisering og å vinne sine nærmeste familie og venner.

Barn fra menigheten samles.

I slutten av september er det planlagt evangelisering i gatene i forkant av kveldsmøtet. Nå i pionerfasen er det forkynnere fra menigheten i Trebinje som kommer over og holder møtene.

Trofaste søstre i menigheten.

Som et resultat av borgerkrigen i landet fra 1992-1995 ble familier splittet Fremdeles er det mange opprivende konflikter og sår som må leges.  Vi ber og står sammen med menigheten om at evangeliet om Jesus Kristus må få et sterkt fotfeste og innflytelse i Trebinje, slik at mange mennesker blir nådd med evangeliet og at en sterk og livskraftig menighet må reise seg. Dette ser vi allerede konturene av og håper at dere vil stå sammen med oss i denne menighetsplantingen.

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesHerren bygger sin menighet i Bosnia-Herzegovina og Kroatia!

Uncategorised Posted on Thu, March 19, 2020 16:22:37
Gunlaug og Asbjørn i Trebinje, Bosnia-Herzegovina

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia- Herzegovina og Dubrovnik i Kroatia fra 13.-15. mars 2020. Hensikten med besøket i Trebinje var å styrke menigheten, som vi har vært en del av å pionere frem. Dessverre var det ikke mulig å ha møter der denne gangen på grunn av frykt for corona-virus. Likevel besøkte vi Trebinje sammen med pastorparet i The Word of Life Church i Dubrovnik, Neno og Jelica Stankovic Det er de som er ansvarlige for menighetsplantingen i Trebinje.

Det nye menighetslokalet i Trebinje.
Asbjørn og Gunlaug sammen med pastorparet Neno og Jelica

De kunne stolt vise frem at menigheten nå har fått leie et eget lokale. Dette kjente vi stor glede over og vi har forventning til Herren for menigheten, som Herren vil bygge her. Fremover vil vi besøke menigheten regelmessig og bidra økonomisk i denne menighetsplantingen. Du som partner er velkommen til å investere sammen med oss, slik at menigheten reiser seg i Trebinje. Vi ser frem til å få seiersrapporter!

Herlig lovsang i The Word of Life Church i Dubrovnik

Siden møtene i Bosnia- Herzegovina ble innstilt, var vi veldig spente når vi kom til Dubrovnik om det var mulig å gjennomføre de planlagte møtene lørdag og søndag i The Word of Life Church. Dette gikk akkurat. Fra mandag av ble alle skoler og offentlige samlinger stengt.

Asbjørn forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Dubrovnik.

Lørdag forkynte Asbjørn evangeliet ut i fra Mark.5:25-34, om kvinnen med blødninger som hadde hørt om Jesus og sa ved seg selv: «Om jeg bare får røre ved kanten av kappen hans blir jeg helbredet. Jesus kjente at en kraft gikk ut fra ham og snudde seg i mengden og sa, hvem rørte ved meg. Kvinnen som hadde rørt ved Jesus fortalte ham hva som hadde skjedd. Jesus sa; din tro har helbredet deg, gå i fred og vær fri fra din plage.» På samme måte kan din aktive tro på Jesus gi deg frelse, helbredelse og utfrielse.

Gunlaug underviser Guds Ord i The Word of Life Church i Dubrovnik.

På søndag formiddag underviste Gunlaug fra Johannes 5. 1-12 om mannen ved Betesda dam. Betesda betyr barmhjertighetens hus. Den lamme mannen hadde ventet i 38 år på sitt mirakel. Når Jesus kom til ham, helbredet Han mannen og gjenopprettet hans liv. Dakes Reference Bible definerer barmhjertighet som: «… når en mor tar barnet sitt inntil seg uten reservasjon. Guds barmhjertighet er en bevegelse fra det innerste ved synet av noen i lidelse og nød, det leder til en opprørende følelse som resulterer i handling, for å bringe befrielse og hjelp til mennesker i nød. Guds barmhjertighet leder alltid til handling når den ser mennesker i nød og lidelse. Den vil lindre smerten og helbrede dem.» Gud åpenbarte sin nåde og barmhjertighet i møtene til frelse og helbredelse!

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia- Herzegovina, Hviterussland, Latvia og Polen. Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. Slik at Guds rike har fremgang og flere menigheter blir etablert.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9) Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe” Bankgiro: 2220 0850258

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesHerlige førjulsmøter i Frelsesarmeen i Riga og Jelgava i Latvia, 2019.

Uncategorised Posted on Sat, December 28, 2019 16:47:09

Andrejs og Irina Konovalovs er offiserer og ledere for Frelsesarmeens arbeid i Riga og Jelena Veselova er leder for arbeidet i Jelgava, Lativa.

Som kjent er Frelsesarmeens parole:  «Soap, soup and salvation». De står i et fantastisk arbeid som når mange hjemløse med klær, mat og evangeliet.  De driver også et rehabiliteringssenter for rusavhengige.

Det var en stor gled for Asbjørn Skjortnes i år igjen å bli invitert til å forkynne evangeliet den 7. og 8. desember 2019. Dette har nå blitt en årlig juletradisjon.

På bildene : Asbjørn fokynner evangeliet, Andrejs og Irina leder lovsangen i Frelsesarmeen i Jelgava.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse var ut i fra Mark. 5. 25-34. om kvinnen med blødninger som hadde hørt om Jesus og sa ved seg selv, om jeg bare får røre ved kanten av kappen Hans blir jeg helbredet. Jesus kjente at en kraft gikk ut fra Ham og snudde seg i mengden og sa, hvem rørte ved meg. Kvinnen som hadde rørt ved Jesus fortalte ham hva som hadde skjedd. Jesus sa; din tro har helbredet deg, gå i fred og vær fri fra din plage. På samme måte kan din aktive tro på Jesus resultere i at du blir frelst, løst, helbredet og utfridd.

Lokalene var fylt opp av utslåtte og hjemløse både i Riga og Jelgava og det var en stor forventning og tro til Herren.

Mange har omvendt seg til Herren i disse møtene og vi fikk også høre sterke vitnesbyrd om helbredelse.  Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det ( Lukas 19.10).

Jesus lever og Han viste sin nåde og kjærlighet til mange mennesker i nød.


Evangelist Asbjørn Skjortnes vil fortsette sine møter i 2020 i Kroatia, Bosnia Herzegovina, Polen, Hviterussland og Latvia.

Be om en fortsatt stor innhøstning til Herrens ære!

Vi ønsker alle våre misjonsvenner en fortsatt velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesGuds kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i Split i Kroatia.

VÅR VISJON Posted on Sun, November 17, 2019 18:36:18

På bildet : Pastor Drago Zrno og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Split i Kroatia fra 1.-3. november 2019. Han var invitert av pastor Drago Zrno fra The Word of Life Church til å ha evangeliske møter denne helgen. Det var i det samme området, Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2. Timoteus 4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første leder for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Herlig og hengiven lovsang under møtene i Split.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen, var om Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter.


På bildet : Asbjørn forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Split.

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Church i Split i Kroatia. I løpet av møtene denne helgen, omvendte flere seg og tok i mot Jesus som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager.

Kvinnen på bildet ble helbredet fra smerter i skulder, nakke og rygg, som hun hadde vært plaget med i flere år. Etter forbønnen vitnet hun gledesstrålende om at hun nå kunne bevege seg uten smerter og plager.

Kvinnen på bildet vitnet om momentan helbredelse fra store smerter i nakke og rygg, alle smertene forsvant momentant ved forbønnen.

Herren bygger sin menighet og evangeliet går frem med kraft i Kroatia. Vi er takknemlig til Herren for Hans store nåde og trofasthet!


Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug vil fortsette sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Polen, Latvia og Hviterussland i 2020.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse og at Guds rike har rikelig fremgang slik at menighetene blir styrket i troen. Tusen takk for din trofaste støtte og dine forbønner!

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9)

Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Bankgiro: 2220 0850258


Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesEvangeliets kraft ble åpenbart til mange menneskers frelse og helbredelse i Trebinje i Bosnia-Herzegovina og Dubrovnik i Kroatia.

VÅR VISJON Posted on Wed, October 09, 2019 20:59:27

På bildet : Gamlebyen i Trebinje i Bosnia-Herzegovina.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia- Herzegovina fra 4.-5. oktober 2019.
Hensikten med besøket var å undervise og fortsette og bygge den nyplantede mengiheten i Trebinje samt å se flere mennesker komme til tro.

Fredag 4.oktober forkynte Asbjørn ut i fra Hebreerne 13.8: “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja , til evig tid.” Det Jesus gjorde i Bibelens dager, gjør Han for mennesker i dag. Hvis du vil høre, tro og handle på Hans Ord, vil du oppleve de samme undre i dag fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Kristi barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet vil tilgi, helbrede og gjenopprette mennesker i dag.

På bildet : Asbjørn underviser i den nystartede menigheten The Word of Life Church i Trebinje.

Lørdag 5. oktober underviste Asbjørn om Guds store kjærlighetsplan ut i fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og velsignet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter ( Forkynnerne 3.11).

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengtet etter Gud. Menneskets hoved problem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.
På bildet: Mannen utstrålte glede og takknemlighet for at han var blitt helbredet for store rygglidelser, som han var plaget med i mange år.


På bildene: En blind mann fikk synet sitt ved forbønnen. Han ble helt forskrekket da han oppdaget at han kunne se klart.


Møte i The Word of Life Church i Dubrovnik i Kroatia søndag 6. oktober 2019.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes og pastor Neno Stankovic.

Møtehelgen ble avsluttet i The Word of Life Church i Dubrovnik der Neno og Jelicia Stankovic er pastorpar. Det var også de som arrangerte møtene i Trebinje.
Menigheten har et flott og fungerende barne- og ungdomsarbeid og en sterk visjon om å nå ikke troende med evangeliet og å plante flere menigheter. Dette kjenner vi en stor glede over å være en del av.

På bildet: Den vakre byen Dubrovnik, med Gamlebyen i bakgrunnen.

På bildet: Asbjørn forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Dubrovnik, Kroatia.

Søndag forkynte Asbjørn uti fra Apostlenes gjerninger 14:1-3, 7 og 20:24. Paulus og Barnabas forkynte slik at en stor mengde av både jøder og grekere kom til tro på Kristus. Hva var hemmeligheten?
Guds Ord sier at Herren vitnet om Sin nådes ord og lot tegn og under skje ved hendene deres. Videre står det at de forkynte evangeliet der. Evangeliet blir kalt Guds nådes ord. Paulus mottok en tjeneste fra Herren Jesus som var å vitne om Guds nådes evangelium . Uti fra disse versene underviste Asbjørn om at når vi klart og tydelig forkynner Guds nådes evangelium, så vil en stor mengde mennesker bli frelst og Herren vil stadfeste Sitt Ord ved at syke blir helbredet. Guds nådes evangelium er at Jesus har betalt prisen og gjort alt ferdig. Frelse, helbredelse, utfrielse og det mennesket trenger til fra Herren, blir mottatt gratis, som en fri gave.

På bildet: Herlig lovsang i møtene.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene i The Word of Life Churches i Trebinje i Bosnia- Herzegovina og Dubrovnik i Kroatia. I løpet av denne helgen har flere omvendt seg og tatt imot Jesus som sin personlige frelser og syke har vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Menighetene vokser og har blitt styrket i troen og Guds rike går frem med kraft.

På bildene : Mange kom til møtene med stor forventning til Herren.

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia- Herzegovina og Hviterussland.
Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. At Guds rike har fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde
Asbjørn og Gunlaug SkjortnesMøtekampanje i Trebinje i Bosnia-Hercegovina!

VÅR VISJON Posted on Mon, September 30, 2019 13:48:40


Vi ser med stor glede og forventning frem til møtene i Tribinje i Bosnia-Hercegovina fra den 3.-5. Oktober 2019 i samarbeid med lokale menigheter. Be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket i troen til Guds ære. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet ❤ Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det (Luk 19:10) Takk for all støtte og forbønn! 😊❤

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt ( Luk 16:9). Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjen! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjen så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Bankgiro: 2220 0850258

Må Herren velsigne deg rikelig tilbake!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesGuds store nåde og kjærlighet ble åpenbart til mange menneskers frelse og helbredelse i Minsk i Hviterussland!

VÅR VISJON Posted on Thu, July 04, 2019 12:09:42

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i Gethsemane Pentecostal Church.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Minsk i Hviterussland fra 6.-9. juni 2019. Til tross for at grunnloven i landet lover religionsfrihet, har Den hviterussiske- ortodokse kirke en helt spesiell priviligert stilling. Dette fører delvis til at annen religiøs virksomhet, som protestantisme og frie evangeliske menigheter blir diskriminert. Hviterussland har også vært plaget av antisemittisme. Det har vært vanskelig for misjonærer å operere i landet. Asbjørn opplevde også restriksjoner på forkynnelsen, men Gud gav visdom til å likevel formidle evangeliet på en enkel og troverdig måte.

På bildet: Asbjørn forkynner evangeliet i The Star of Bethlehem Church.

Først besøkte Asbjørn The Star of Bethlehem Church, som er en jødisk messiansk menighet i Minsk. Pastorpar er Vladimir og Svetlana Hasin. Det var en stor opplevelse og glede på fredag å bli invitert hjem til pastorparet og feire deres jødiske tradisjon Shabbat shalom. En sammenkomst med familie og venner med et godt jødisk måltid dagen før Sabbaten.

På bildene: Herlig lovsang i The Star of Bethlehem Church. Evangelist Asbjørn Skjortnes og pastor i The Star of Bethlehem Church Vladimir Hasin.

På lørdag, den jødiske Sabbaten, var det møte i The Star of Bethlehem Church. Møtet varte i mer enn fire timer og inneholdt herlig lovsang, dans og forkynnelse. Under møtet var det servering av kaker, juice , kaffe og snacks . Møtet var en stor gledesfest for Herrens åsyn.

På bildet : Asbjørn ber for syke i The Star of Bethlehem Church.

På bildet : Pastor Vitali Kudin og evangelist Asbjørn Skjortnes.

På søndag formiddag besøkte Asbjørn John The Baptist Church hvor Vitali og Kristina Kudin er pastorpar. Dette er en pinse karismatisk menighet, som ligger i utkanten av Minsk. Pastor Vitali har et veldig sterkt vitnesbyrd. Han var tidligere kriminell og satt i fengsel i flere år, men opplevde en radikal frelse. Menigheten har et rikt barnearbeid og de har også fokus på misjon og å plante nye menigheter.

På bildene : Herlig lovsang i Gethsemane Pentecostal Church. Mennesker kom med forventning til møtene.

Søndag kveld besøkte Asbjørn Gethsemane Pentecostal Church hvor Nikolai og Valentina Stasilevich er pastorpar. Pastor Nikolai har tidligere også vært biskop for alle de pinse karismatiske menighetene i Minsk, men har nå gått av med alders pensjon fra denne stillingen, men er fremdeles pastor. Dette var en tradisjonell menighet med veldig formelle rammer i Gudstjenesten, men et rikt menighetsliv med stort barne- og ungdomsarbeid.

Mange mennesker opplevde frelse og helbredelse i møtene i Minsk.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen var fra Hebreerne 13. 8. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Det Jesus gjorde i Bibelens dager, gjør Han for mennesker i dag. Hvis du vil høre, tro og handle på Hans Ord, vil du oppleve de samme undre i dag fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Kristi barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet vil tilgi, helbrede og gjenopprette mennesker i dag.

Videre forkynte Asbjørn ut i fra Matteus 1. 21: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder» og Johannes 3:17 «Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham» og Apostlenes gjerninger 2.21: «Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst».

Ut i fra disse versene forkynte Asbjørn hva det betyr å være frelst. Det betyr å bli født på nytt og bli et Guds barn. Da kommer du inn i Guds familie og blir Hans elskede sønn eller datter. Når du mottar Kristus ved troen, flytter Hans overflods liv inn i deg. Det er Hans frelsende, helbredende og kjærlighetsfulle liv. Midt i livets stormer kan du ha fred fra Gud og et gjenopprettet fellesskap med Herren på grunnlag av Kristi forsoning. Helbredelse tilhører også deg fordi det greske ordet for frelse i Bibelen er sozo; som betyr utfri, bevare, redde fra farer, helbrede og gi oss liv.

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene. Som et resultat gav mer enn 250 mennesker seg til kjenne at de ville omvende seg og ta imot Jesus Kristus , som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager og menighetene ble styrket i troen. Herren bygger sin menighet i Hviterussland og Guds rike går frem.

Misjonsturer fremover:

Til høsten fortsetter Asbjørn sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia-Herzegovina og Hviterussland.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. Og at Guds rike har fremgang ved at mennesker blir styrket i troen og flere menigheter blir etablert.

Tusen takk for din trofaste økonomiske støtte og dine forbønner!

Vi ønsker alle våre misjonsvenner en fortsatt velsignet sommer!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesNext »