Gunlaug og Asbjørn i Trebinje, Bosnia-Herzegovina

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia- Herzegovina og Dubrovnik i Kroatia fra 13.-15. mars 2020. Hensikten med besøket i Trebinje var å styrke menigheten, som vi har vært en del av å pionere frem. Dessverre var det ikke mulig å ha møter der denne gangen på grunn av frykt for corona-virus. Likevel besøkte vi Trebinje sammen med pastorparet i The Word of Life Church i Dubrovnik, Neno og Jelica Stankovic Det er de som er ansvarlige for menighetsplantingen i Trebinje.

Det nye menighetslokalet i Trebinje.
Asbjørn og Gunlaug sammen med pastorparet Neno og Jelica

De kunne stolt vise frem at menigheten nå har fått leie et eget lokale. Dette kjente vi stor glede over og vi har forventning til Herren for menigheten, som Herren vil bygge her. Fremover vil vi besøke menigheten regelmessig og bidra økonomisk i denne menighetsplantingen. Du som partner er velkommen til å investere sammen med oss, slik at menigheten reiser seg i Trebinje. Vi ser frem til å få seiersrapporter!

Herlig lovsang i The Word of Life Church i Dubrovnik

Siden møtene i Bosnia- Herzegovina ble innstilt, var vi veldig spente når vi kom til Dubrovnik om det var mulig å gjennomføre de planlagte møtene lørdag og søndag i The Word of Life Church. Dette gikk akkurat. Fra mandag av ble alle skoler og offentlige samlinger stengt.

Asbjørn forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Dubrovnik.

Lørdag forkynte Asbjørn evangeliet ut i fra Mark.5:25-34, om kvinnen med blødninger som hadde hørt om Jesus og sa ved seg selv: «Om jeg bare får røre ved kanten av kappen hans blir jeg helbredet. Jesus kjente at en kraft gikk ut fra ham og snudde seg i mengden og sa, hvem rørte ved meg. Kvinnen som hadde rørt ved Jesus fortalte ham hva som hadde skjedd. Jesus sa; din tro har helbredet deg, gå i fred og vær fri fra din plage.» På samme måte kan din aktive tro på Jesus gi deg frelse, helbredelse og utfrielse.

Gunlaug underviser Guds Ord i The Word of Life Church i Dubrovnik.

På søndag formiddag underviste Gunlaug fra Johannes 5. 1-12 om mannen ved Betesda dam. Betesda betyr barmhjertighetens hus. Den lamme mannen hadde ventet i 38 år på sitt mirakel. Når Jesus kom til ham, helbredet Han mannen og gjenopprettet hans liv. Dakes Reference Bible definerer barmhjertighet som: «… når en mor tar barnet sitt inntil seg uten reservasjon. Guds barmhjertighet er en bevegelse fra det innerste ved synet av noen i lidelse og nød, det leder til en opprørende følelse som resulterer i handling, for å bringe befrielse og hjelp til mennesker i nød. Guds barmhjertighet leder alltid til handling når den ser mennesker i nød og lidelse. Den vil lindre smerten og helbrede dem.» Gud åpenbarte sin nåde og barmhjertighet i møtene til frelse og helbredelse!

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia- Herzegovina, Hviterussland, Latvia og Polen. Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. Slik at Guds rike har fremgang og flere menigheter blir etablert.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9) Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe” Bankgiro: 2220 0850258

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes